Uitleg Belbin rollen

Abundant Life zet tijdens teamtrainingen graag de "Teamrollen van Belbin" in. We zullen ingaan op de betekenis van deze 9 teamrollen die de Belbin methode kent.

De Belbin theorie is na trainingen bewezen effectief gebleken voor onder andere management teams (MT). Maar ook voor uitvoerende teams is het werken met de Belbin groepsrollen van grote meerwaarde. 

Belbin wordt ook gebruikt voor individuele coaching of assessments.  
De effectiviteit van de Belbin methode ligt onder andere in het feit dat verschillende sterktes in een team gemakkelijk in beeld gebracht kunnen worden en medewerkers hier praktisch mee aan de slag kunnen gaan. 
We hebben gezien dat na een Belbin-training, teams in organisaties beter presteren. Het droeg bij aan een gezonde en verbeterde groepsdynamica. 
Abundant Life maakt gebruikt van de erkende Belbin Interplace test die internationaal ingezet worden door geaccrediteerde trainers.

Wat zijn nu Teamrollen?

We geven hieronder een inleiding op het begrip Teamrollen, zoals de grondlegger Dr. Meredith Belbin dit heeft omschreven:    

 Mensen vervullen in een organisaties drie rollen:  

 • Functionele rol 

Dit gaat om het uitvoeren van een functie binnen het bedrijf. Denk aan de functie van administratief medewerker, vormgever of helpdesk medewerker. 

 • Organisatorische rol 

Hier moet je denken aan de rol van een directeur, manager of coördinator. Deze rol heeft te maken met aansturing en organisatie.

 • Persoonlijkheidsrol 

In deze rol gaat het om het gedrag wat je laat zien op je werk en bepaalt het de wijze hoe je met mensen samenwerkt.
De Belbin methode gaat over deze rol. Meredith Belbin noemt hoe je dit vormgeeft een TEAMROL. Hier gaat het over:

 • Jouw bijdrage die je kan leveren aan het team,
 • De manier hoe je met andere teamleden omgaat,
 • De sterktes en ook zwaktes die naar voren komen vanuit jouw teamrol.

Van nature hebben mensen 2 á 3 groepsrollen die bij hun persoonlijkheid passen. Leef je uit die rollen, dan ben je het meest efficiënt en succesvol. Je hebt ook een aantal secundaire teamrollen, deze passen een beetje bij je.  Ook heeft ieder mens 2 a 3 te vermijden rollen. Deze kosten energie en passen niet bij je. 

9 Teamrollen van Belbin

KENMERKEN VAN DE BELBIN ROLLEN
hieronder een uitleg:

OMSCHRIJVING
DE PLANT (PL)

 

Belbin Plant

Engels: Plant 

DE PLANT is een introverte, solistische werker, een slim persoon die vol met creatieve, nieuwe ideeën zit voor het team. Hij is filosofisch, een groot denker. Een echte vernieuwer, inspirator, die met verrassende oplossingen kan komen. 

Zijn bijdrage aan het team is dat hij met onverwachtse ideeën komt en zo problemen op een nieuwe manier kan oplossen.

Hij komt het meest tot zijn recht bij intellectuele uitdagingen in een omgeving van rust en ruimte.   

Citaat van de Plant: "Waar een probleem is, is een oplossing".

Zijn  valkuil is dat hij zo out-of-the-box kan denken, dat het niet altijd even praktisch is. Daarnaast kan hij moeite hebben om tot actie te komen en is hij snel gevoelig en heeft hij moeite met kritiek.

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
een Bedrijfsman die de plannen concreet kunnen maken en uitvoeren en een zorgdrager die de puntjes op de i kan zetten.   

Mogelijke botsingen met De Vormer en Voorzitter die hem niet resultaatgericht genoeg vinden. En de Brononderzoeker en Bedrijfsman, die hem als zweverig kunnen ervaren.

Uitspraak van iemand met de teamrol Plant: 

Bas: "Al van jongs af aan komt ik vaak met oplossingen waar anderen simpelweg niet op komen. Mijn hoofd zit altijd vol ideeën. Vaak ben ik in staan om 'out of the box' te denken en met oplossingen te komen waar anderen niet aan denken. Soms betrap ik mezelf erop dat ik de ideeën van een ander afwijs omdat ik ze veel slechter vind dan de mijne. Dat doe ik niet altijd even subtiel en dan kan ik fel worden.


OMSCHRIJVING
DE MONITOR (MO)

 

Belbin Monitor

Engels: Evaluator

DE MONITOR is een nuchtere strateeg die met helder verstand de dingen beziet. Het is een rationele analyticus die graag wil weten hoe de vork in de steel zit.

Zijn bijdrage aan het team is dat hij door zijn helicopter view kan komen tot een wel overwogen besluit, waar de voors en tegens goed zijn overwogen.

Hij komt het meest tot zijn recht in een omgeving waar hij overzicht kan behouden en hij zonder tijdsdruk tot een standpunt kan komen en ruimte krijgt vragen te stellen.  

Citaat van de Monitor: "Laten we alle alternatieven tegen elkaar afwegen en dan pas een besluit nemen".  

Zijn valkuil is dat hij koud en afstandelijk kan overkomen en te lang door blijft gaan met wegen en wikken, zonder tot een eindoordeel te komen. Ook kan hij zich te snel kritisch opstellen, richting de ideeën van een ander. 

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
: De Voorzitter die voor hem de knopen kan doorhakken. De Groepswerker die hem gevoelig houdt voor de werksfeer.

Mogelijke botsingen met de Brononderzoeker die te makkelijk tot conclusies komt en ongeduldig is. De Groepswerker die zich te druk maken om het welzijn van mensen. De Plant vanwege zijn filosofische inslag. En de Vormer en Voorzitter die hem te afwachtend vinden.

Uitspraak van iemand met de teamrol Monitor: 

Olaf: "Ik zou mezelf omschrijven als iemand die rustig kan kijken naar wat anderen doen. Ik wil altijd alles weten en als ik iets uitpuzzel, dan sluit ik niks uit. Ik ben allergisch voor mensen die niet vrijuit durven denken. Ik kan nogal kritisch zijn, dwarsliggen en ik ben niet makkelijk te overtuigen. Ik neem niet snel iets voor waar aan, totdat ik het allemaal zelf uitgezocht heb en voor mezelf zeker weet."


OMSCHRIJVING
DE SPECIALIST (SP)

 

Belbin Specialist

Engels: Specialist

DE SPECIALIST is een expert, een toegewijde vakman. Hij is iemand die graag in stilte alleen aan project werkt, los van een team.

Zijn bijdrage aan het team is dat hij vanuit zijn expertise deskundige input kan leveren op een bijzonder gebied. Hij is een standvastige solist en geeft graag advies aan de zijlijn.

Hij komt het meest tot zijn recht als hij alle gelegenheid en ruimte krijgt om zijn kennis in te brengen en onafhankelijk kan werken, liefst op één bepaald gebied.

Citaat van de Specialist: "Je kunt beter over één onderwerp veel weten, dan weinig over veel."

Zijn valkuil is dat hij weinig interesse heeft voor het team en daardoor weinig oog heeft voor samenwerking. Vaak mist er ook empathie jegens collega’s.

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
De Bedrijfsman, Voorzitter of Groepswerker die zijn kennis waardeert maar hem ook kan sturen en afremmen als hij verzandt in pietluttigheden.

Mogelijke botsingen: Omdat de Specialist zo solitair werkt en moeite heeft met inleven, heeft hij niet snel last van spanningen met andere teamrollen. Alhoewel dat voor anderen anders kan zijn.

Uitspraak van iemand met de teamrol Specialist: 

Achmed: "Ik werk niet graag in een groep. Ik kan goed alleen zijn, zodat ik zelf kan bepalen wanneer ik begin en eindig. Dat is soms op een raarste tijden, want ik kan er heel lang mee doorgaan als het me pakt. Een beetje technisch bezig zijn, met cijfers en reeksen, het internet afzoeken, dat soort dingen. Allemaal wel technisch gericht....  "  


OMSCHRIJVING
DE VORMER (VM)

 

Belbin Vormer

Engels: Shaper

DE VORMER is een prestatiegerichte werker die gedreven en met passie zijn werk doet. Hij is extravert, positief ingesteld en heeft een sterkte wil die zaken ingang zet.

Zijn bijdrage aan het team is dat hij vol ambitie zit en anderen meeneemt in zijn energie. Daar waar er getwijfeld wordt, kan hij het team overtuigen om de sprong te wagen, in de actie te gaan iets in werking te zetten. Hij durft daarin ook impopulaire maatregelen te nemen.

Hij komt het meest tot zijn recht in een setting waar uitdaging is, waar er sprake is concurrentie en grote slagen gemaakt kunnen worden.

Citaat van de Vormer: “Gewoon doen!!” 

Zijn valkuil is dat hij onverdraagzaam kan zijn jegens procedurele- of ambitieloze collega’s en met wat minder spanning of uitdaging snel verveeld kan raken. Daarnaast kan zelfverzekerdheid omslaan in arrogantie.      

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
De wat meer zachtheid van de Groepswerker die hem helpt in te leven in de ander. De Zorgdrager die weet wat het kan inhouden om ook bij routine werk de puntjes op de i te zetten. 

Mogelijke botsingen: De vormer kan voor iedereen die net wat trager is, overdonderend overkomen. Twee vormers die tegenover elkaar komen te staan is geheid vuurwerk.

Uitspraak van iemand met de teamrol Vormer: 

Robert: "Ik ben heel succesgericht. Streberig, zeggen de mensen. Ik houd ervan prestaties af te dwingen bij mijzelf en bij de mensen om mij heen. Er zit veel innerlijke onrust in mij, een permanent gevoel van bezorgdheid. Als iets niet direct lukt, zal ik door blijven gaan tot ik het precies heb zoals ik het wil en er tevreden mee ben. Ik zie snel welke activiteiten urgent zijn en welke later gedaan kunnen worden. Dan ben ik op korte termijn wel eens impopulair, want goed nieuws wordt beter ontvangen dan slecht nieuws."  


OMSCHRIJVING
DE BEDRIJFSMAN (BM)

 

Belbin Bedrijfsman

Engels: Implementer

DE BEDRIJFSMAN heeft een echte hands on mentaliteit. Een nuchtere, taakgerichte harde werker die gedisciplineerd zijn werk organiseert en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Hij is betrouwbaar en ook wat conservatief.

Zijn bijdrage aan het team is dat hij (complexe) plannen om kan zetten tot praktisch uitvoerbare taken. Hij werkt hard en is trouw. Zijn aanpak is systematisch en gestructureerd en kan teamgenoten stimuleren om dat ook te doen.

Hij komt het meest tot zijn recht als er gewerkt wordt vanuit duidelijke afspraken in een omgeving met structuur en regelmaat.

Citaat van de Bedrijfsman"Afspraak is afspraak, werk hard en doe wat er van je verwacht wordt”.

Zijn valkuil is dat hij star kan zijn en moeite heeft met vernieuwingen en kan afbrekende kritiek uiten jegens suggesties van anderen die hij te snel als onpraktisch kan zien. Soms gaat hij te snel aan de slag, terwijl een plan nog een verdere doordenking of strategie nodig heeft. Daarnaast heeft hij de neiging om persé gelijk te willen krijgen.  

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
een Vormer die hem soms een nieuwe weg “induwt” en een Voorzitter die zijn harde werken in goede banen leidt.

Mogelijke botsingen kunnen ontstaan met de Brononderzoeker die voor hem minder standvastig is (erg flexibel, springerig) en de Plant die weinig concreet en praktisch is.

Uitspraak van iemand met de teamrol Bedrijfsman: 

Chantal: "Ik houd van een duidelijk overzicht in mijn werkzaamheden, want anders zie ik door de bomen het bos niet meer. Alles wat ik doe, gebeurt op een ordelijke manier en dat komt doordat ik de dingen goed wil doen. Ik ben een harde werker en doe dingen graag op een vaste manier. Als ik eenmaal met iets bezig ben, vind ik het moeilijk om over te stappen naar een andere mogelijkheid."  


OMSCHRIJVING 
DE ZORGDRAGER (ZD)

 

Belbin zorgdrager

Engels: Complete Finisher

DE ZORGDRAGER is een zorgvuldige, perfectionistische werker die voortdurend zijn voelsprieten uit heeft staan, of er iets fout kan gaan. Hij is een persoon van orde en netheid die de puntjes op de i zet en voortdurend checkt of zaken wel goed (blijven) gaan.

Zijn bijdrage aan het team is dat hij gaat voor de hoogste kwaliteit. Risico’s die anderen niet zien, ziet hij wel. Hij zorgt ervoor dat zijn taken op tijd af zijn en werkt zaken tot in de puntjes uit.

Hij komt het meest tot zijn recht, als er een omgeving is van veiligheid en voldoende tijd waar hij kan werken aan belangrijke details.  

Citaat van de Zorgdrager: “Het is nog niet klaar. Ik wil het eerst nog een keer checken”.

Zijn valkuil is dat perfectionisme omslaat in muggenzifterij. Daarnaast heeft hij veel moeite met delegeren. Anderen maken nog wel eens misbruik van de Zorgdrager, door zaken af te maken waar de ander geen zin in heeft. De Zorgdrager lijkt vaak kalm, maar van binnen kan hij ongedurig en gespannen zijn, wat maakt dat mensen hem verkeerd inschatten.

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
De Bedrijfsman die zaken uitvoert die hij kan afmaken. De Groepswerker die veiligheid geeft en de Monitor die met hem mee kan kijken wat echt zorg nodig heeft.

Mogelijke botsingen kunnen er zijn met de Voorzitter, Vormer en Brononderzoeker, omdat zij op een hoger tempo, op de grotere lijnen gericht zijn. 

Uitspraak van iemand met de teamrol Zorgdrager: 

Ellen: "Ik ben een echte perfectionist en ik wil alles goed doen. Ik zet graag de puntjes op de i en wil altijd nog even de laatste dingetjes zelf doen, zodat ik zeker weet dat het goed is gebeurd. Soms kan ik daardoor erg bezorgd overkomen. Ik kan me druk maken over van-alles-en-nog-wat en pieker soms te veel. Dit komt vooral voor wanneer ik me niet zeker voel en ik bang ben om te falen. Dan geef ik niet graag iets uit handen en wil ik het liefst alles zelf doen. Dat is dus mijn perfectionisme."  


OMSCHRIJVING
DE VOORZITTER (VZ)

 

Belbin Voorzitter

Engels: Co-ordinator

DE VOORZITTER  kenmerkt zich als een volwassen leider, met een sterkte wil, die goed luistert en werkzaamheden kan delegeren. Hij heeft overwicht, geeft leiding en coördineert de werkzaamheden.

Zijn bijdrage aan het team liggen op het vlak van coördineren, het verhelderen van doelen, leiding geven tijdens een vergadering, het zoeken naar consensus en waar nodig het doorhakken van knopen. Hij heeft een goede neus voor kwaliteiten en zet mensen hier op in. Waar nodig, is hij niet bang om impopulaire besluiten te nemen.  

Hij komt het meest tot zijn recht als leider of eerste onder de gelijken van een team waar er gewerkt wordt aan de hand van procedures. Hij heeft een team nodig dat naar hem wil luisteren en wil samenwerken voor een gemeenschappelijk doel.

Zijn valkuil is dat hij kan manipuleren om een doel te behalen. Hij wil dan te graag resultaat zien. Ook wil hij wel eens te makkelijk taken delegeren.

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
alle Teamrollen. Want zij geven de doelstelling allemaal vorm. 

Mogelijke botsingen kunnen er zijn met stevige persoonlijkheden. Zo heeft de Vormer net als de Voorzitter een sterke wil. Daarnaast willen beiden graag de leiding nemen. Omdat de Voorzitter gaat voor de grote lijn, kan het botsen met de Zorgdrager die vindt dat hij te weinig oog heeft voor details. Ook de relatie met de Plant die soms weinig concreet is, kan de nodige spanningen opleveren.

Citaat van de Voorzitter: “Management is de kunst om anderen al het werk te laten doen.

Uitspraak van iemand met de teamrol Voorzitter: 

Michael: "Ik vind het leuk om de talenten van andere mensen te zien en daarvan gebruik te maken. Ik kan goed delegeren, dan laat ik iedereen van alles doen en hebben we een feestje zonder dat ik er zelf gek van word. Mensen voelen zich door mij gewaardeerd en ik krijg ze makkelijk in beweging. 'Dat moet je Michael vragen', zeggen ze dan, 'die krijgt iedereen op de been'. Het geeft een echte 'energy boost' als je met een groep op weg bent en dat ik dat in gang heb gezet."  


OMSCHRIJVING
DE GROEPSWERKER (GW)

 

Belbin Groepswerker

Engels: Teamworker

DE GROEPSWERKER is een sociale, attente en vriendelijke diplomaat. Hij is behulpzaam en gaat voor harmonie en saamhorigheid in het team. Hij heeft goede gespreksvaardigheden. Hij is gevoelig, en heeft moeite om tijdens conflicten overeind te blijven staan.

Zijn bijdrage aan het team is het creëren van het ‘wij gevoel’. Hij is als het ware de smeerolie van het team. Hij bevordert de teamgeest en stimuleert de onderlinge communicatie. Hij wil een mediator zijn tussen collega´s, zolang er maar geen openlijke strijd is.

Hij komt het meest tot zijn recht waar er sprake is van gezamenlijkheid. Een omgeving waar er geïnvesteerd mag worden in onderlinge relaties en zorg is voor elkaar. Daar mag een stuk gezelligheid niet ontbreken.

Citaat van de Groepswerker: “Ik heb oog voor iedereen. Mensen gaan voor prestaties

Het is zijn valkuil om weg te lopen voor confrontaties . Soms verwacht hij dat alle teamleden evenveel betrokken zijn bij het team. Alleen werken is niet zijn sterkste punt.

De groepswerker zit in een vergadering en past zich aan, bij een goede sfeer genieten ze en 

bij een conflict voelen ze zich ongelukkig. Dan gaan ze bemiddelen en het goed praten.  

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
een Voorzitter die aandacht heeft voor het team en communicatie kan kanaliseren. De correcte en voorspelbare Bedrijfsman die doorpakt, is ook een goede partner.    

Mogelijke botsingen kunnen de koele en rationele Monitor zijn. Maar ook de Vormer kan als bedreigd worden ervaren door de soms harde uitspraken. Omdat de Groepswerker een groepsdier is, kan hij ook moeite hebben met de solistische Plant en Specialist.

Uitspraak van iemand met de teamrol Groepswerker: 

Joanne: "Tegenover andere mensen ben ik open en vrolijk en altijd bereid om iedereen te helpen als ze ergens niet uitkomen. Ik houd ervan om te overleggen en naar ieders mening te luisteren - en ik vind het ook fijn als er naar mij geluisterd wordt. Zelf heb ik gemerkt dat ik het moeilijk vind de leiding van een project op me te nemen, omdat ik iedereen graag tegemoet wil komen. Mijn minpunten zijn toch echt dat ik af en toe niet hard genoeg ben en meer voor mezelf moet opkomen."  


OMSCHRIJVING
DE BRONONDERZOEKER (BO)

 

Belbin Brononderzoeker

Engels: Resource Investigator

DE BRONONDERZOEKER is de extraverte, enthousiaste, praatgrage netwerker die houdt van nieuwe kansen en graag interessante mensen ontmoet. Zijn uitstekende sociale vaardigheden maken dat hij snel in het middelpunt staat en mensen enthousiasmeren.

Zijn bijdrage aan het team is dat hij nieuwe ideeën op tafel weet te brengen en bij moeilijkere vraagstukken makkelijk kan improviseren. Hij houdt van brainstormen. Vaak komen zijn innovatieve suggesties uit andere bronnen. Hij kan het product goed verkopen, is daardoor sterk in marketing of het houden van presentaties.  Hij kent veel mensen die iets kunnen betekenen voor het team.

Hij komt het meest tot zijn recht, bij afwisselende werkzaamheden, drukte en mensen om zich heen. Houdt niet van routine werk, en wil vrijheid om te improviseren.

Citaat van de Brononderzoeker: “Probeer nooit het wiel voor de 2e keer uit te vinden.

Zijn valkuil is dat hij snel afgeleid is en snel verveelt kan zijn. Hij kan ergens mee beginnen maar als de uitdaging eraf is, start hij aan een nieuw avontuur. Soms irreëel, over enthousiast en niet altijd even stipt in gemaakte afspraken. Hij kan nonchalant zijn als het gaat om details die zijn hart niet hebben. 

Samenwerking met andere Teamrollen:
Heeft nodig
De gedisciplineerde Bedrijfsman die zijn werkzaamheden kan structureren. Maar ook de Voorzitter die hem helpt, om niet te snel afgeleid te zijn en zijn taak af te maken.

Mogelijke botsingen kunnen er zijn met de rationele Monitor en Plant die een nuchter tegenwicht geven aan de meer emotionele Brononderzoeker. Daarnaast kan het schuren met de Bedrijfsman, die zich graag houdt aan de gemaakte afspraken. En ook de Zorgdrager kan zich irriteren aan de oppervlakkigheid en gemakzucht van de springerige Brononderzoeker.  

Uitspraak van iemand met de teamrol Brononderzoeker: 

Leroy: "Als ik mezelf zou moeten omschrijven in een paar woorden, zouden dat zijn: gezellig, druk, energiek, spontaan en vaak afgeleid. Daarnaast ben ik een makkelijke prater. Zo ben ik veel in contact met nieuwe mensen en probeer ik die contacten op alle mogelijke manieren te onderhouden. Het klopt wel dat ik vaak te optimistisch ben en denk dat het toch altijd wel goed komt. Wat het ook heel vaak doet... "  


Belbin teamrollen training

Groepsopdracht, Belbin Teamtraining bij Abundant Life 

TEAMROLLEN GEGROEPEERD 

Om het herkennen van de teamrollen makkelijker te maken, kun je ze indelen in kleine groepjes met eenzelfde kenmerk. Dit kan je op twee manieren doen.

1. Teamrollen van een team- of projectgroep indelen op het uiterlijke gedrag.

 1. Actie-gerichte rollen (de doeners)

  De Bedrijfsman, Zorgdrager en Vormer. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze sterk gefocust zijn op het afleveren van goed werk en het bereiken van de gewenste resultaten. De taak staat bij hen voorop. 

 2. Relatiegerichte rollen (de mensen mensen) 
  De Voorzitter, Groepswerker  en Brononderzoeker. Zij delen een  sterke gevoeligheid voor de onderlinge verhoudingen en voor de manier waarom de teamleden tot overeenstemming komen, elkaar inspireren en ondersteunen. Bij hen staan de relaties voorop. 
 3. Inhoudsgerichte rollen (de denkers)  
  De Plant, Monitor en Specialist. Deze drie teamrollen gaat het vooral om de inhoud, de ideeën en de kennis. Zij richten zich op de redenering  en de argumenten en zoeken de verdieping. Bij hen staat het denken, kennen en begrijpen centraal. 
teamrollen van belbin

2. Teamrollen indelen op de innerlijke wereld van voelen, denken, willen en doen.   

Een tweede onderscheid die gemaakt kan worden, heeft te maken met de manier waarop je alles wat je meemaakt in woorden uitdrukt. Daarin kun je een sterkte - en vaak onbewuste - voorkeur hebben voor: 

 1. Voelen,
 2. Denken,
 3. Willen, 
 4. Doen.

Eén van deze bovenstaande modaliteiten is jouw favoriete manier om kenbaar te maken aan anderen wat er in je omgaat - en waarschijnlijk is dat al zo van kinds af aan.
Een tweede verschil dat daarin meespeelt, is dat je dat op een actieve manier kan doen (waarbij de beweging uit jezelf komt en gericht is op het beïnvloeden van de wereld) of een relatieve manier (Waarbij je vooral omgaat met wat er vanuit de wereld op je toekomt).

Op basis van deze vier-deling en tweedeling kun je de teamrollen indelen zoals het plaatje laat zien.    

Aan de hand van het bovenstaande model, zouden we deze omschrijving bij de teamrollen kunnen geven: 

 • Doen + actief is de Bedrijfsman, de werker en de uitvoerder, die niet praat maar poets en direct aan de slag gaat. 
 • Doen + reactief is de Brononderzoeker, altijd op zoek naar interessante personen en nieuwe belevenissen, naar de dingen die gebeuren. 
 • Denken + actief is de Plant, die niet kan ophouden met bedenken, ontwerpen en het oplossen van problemen. 
 • Denken + reactief is de Monitor, die graag alles wil doordringen en begrijpen. 
 • Willen + actief is de Vormer, die zijn doelen kiest en mensen in beweging zet in de richting die hij wil. 
 • Willen + reactief is de Voorzitter die rustig de wensen en de mensen samenbrengt op weg naar gezamenlijke besluiten. 
 • Voelen + actief is de Zorgdrager, die 'vooruitvoelt' naar wat er fout kan gaan en zorgt dat aan alles gedacht is
 • Voelen + reactief is de Groepswerker, die luisteren kan en met aandacht en medeleven omgaat met de gevoelens van anderen. 
 • De Specialist is degene die zich eigenlijk alleen maar tot de wereld verhoudt vanuit de veiligheid van zijn deskundigheid en kennis en die van zijn voelen, willen, denken en doen weinig laat blijken. Ook daarom is zijn bijdrage aan de dynamiek van het team beperkt. 

Dit onderscheid heeft te maken met hoe je dingen beleeft en hoe je deze ervaringen en informatie voor jezelf opslaat en codeert. Deze verschillen zijn daarom minder goed zichtbaar, maar wel goed hoorbaar. Als je zorgvuldig luistert naar hóe mensen over zichzelf vertellen (en niet zozeer naar wát ze vertellen-, en wat hun voorkeurswoorden en - formuleringen daarbij zijn, zal je zonder twijfel een goede indruk krijgen van hun primaire teamrollen. 

Lees maar eens wat je hoort in het volgende gespreksfragment:

Chantal: Jongens, wat gaan we nu eigenlijk doen? Wat is onze volgende stap?
Olaf: Geen idee. Misschien moeten we eerst een goede analyse maken van de drie verschillende alternatieven? 
Robert: Een analyse? Kun je niet gewoon zeggen wat je wilt? 
Olaf: Wat ik wil? Ik probeer gewoon te begrijpen wat de consequenties zijn, zodat we daarna... 
Robert: Nee, zeg nou toch eens wat je wilt! Daar kunnen we tenminste wat mee. Is dat nou zo moeilijk? 
Joanne: Nou jongens, ik merk dat er een beetje spanning opkruipt, daar voel ik me niet zo prettig bij. 
Chantal: Zucht, we hebben nog steeds niet beslist wat we nu gaan doen.  


Belbin teamrollen

Trainer Sander van Dijk, geeft een Belbin Workshop


Welke Belbin-rol heb jij? 
- Doe de Belbin-test!  

Bij Abundant Life heb je de mogelijkheid om alleen, of met je team, een uitgebreide scan te doen van Interplace. Dit is de wetenschappelijke, gevalideerde en enige echte officiële Belbin-test die door gecertificeerde trainers wordt gebruikt. Het geeft een schat aan informatie en inzicht in jouw unieke bijdrage aan het team. Het is tevens uitstekend geschikt voor assessment. Verder laat de uitkomst ook zien hoe de verschillende groepsrollen in een team zich tot elkaar verhouden en geeft het een indicatie over het succes van het team. Dit helpt om zo te komen tot de meest efficiënte samenwerking.   

Belbin trainer

Belbin Trainer bij Abundant Life is Sander van Dijk. Hij is geaccrediteerd trainer en doorkneed in het Belbin-model. 
Laat je door hem trainen en ontdek wat jouw Belbin Teamrol is.