Samenwerken vanuit de Belbin-teamrollen

De meeste mensen werken in Nederland niet alleen, maar samen in een team. Het woord TEAM wordt ook wel vaak gezien als een afkorting van Together Everyone Achieves More. Eigenlijk een prachtige omschrijving. Het gaat bij een team om mensen die samen meer bereiken met elkaar, dan als ze alleen zouden optreden.

Je zult zeggen, logisch. Als je met een team een klus doet, bijv. een huis bouwen, gaat dat sneller dan als je dat alleen doet. En ja, doorgaans is dat inderdaad ook zo. Door krachten te bundelen kan je meer meters maken.  

Belbin methode

Maar er komt meer bij kijken. Teamleden leveren niet alleen met elkaar meer productie, ze vullen elkaar als het goed is ook aan! De ene is goed in het maken van een plan vooraf “hoe gaan we dit aanpakken?”. De ander kan goed leidinggeven en aansturen. En weer een ander draagt zorg voor het team, zodat iedereen uit de verf kan komen. Heb je een team dat elkaar aanvult, dan zul je nog meer bereiken met elkaar.  

De bedenker en ontwikkelaar van de Belbin Teamrollen, Meredith Belbin, zegt dat elk teamlid naast zijn eigen ervaring en deskundigheid, een eigen teamrol heeft. Een Teamrol is een samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je 'aangeboren' is. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is.

Ken je elkaars teamrollen, dan gaat samenwerken makkelijker en efficiënter. Je kan gebruik maken van elkaars krachten.

Belbin trainer

Bij Abundant Life geeft Sander van Dijk de Belbin training of workshop of teamdag. Als trainer is hij gemotiveerd om teams in hun kracht te zetten tijdens de teambuildingsessies. Sander is doorkneed en langdurig getraind in kennis en het toepassen van de Belbin teamrollen op zowel individuen als teams.   

Sander is geaccrediteerd door Belbin Nederland. Dit is de enige officiële vertegenwoordiging van Belbin UK, de organisatie die Meredith Belbin heeft opgezet. 

Wat zijn de Belbin Teamrollen?
Een korte samenvatting:

Aanbod Belbin Teamtraining

Abundant Life biedt Belbin teamtraining aan op het gebied van de Belbin teamrollen. 
Tijdens de teambuilding wordt er gekken naar wat jouw rol is. En hoe verhoudt dit zich tot anderen in je team? Hoe kan je komen tot betere en effectievere samenwerking? 
Leer elkaars krachten en sterktes kennen tijdens een Belbin Teamtrainingsdag.  
Er zal praktisch onderwijs gegeven worden over alle rollen en hoe je elkaar in het team kan dienen, zodat een ieder in zijn of haar kracht kan staan. Hier komen ook praktische opdrachten bij kijken, om zo het werken met Belbin eigen te maken.   

Belbin online training

Abundant life biedt ook voor het team een online Belbin training aan. Juist in deze tijd merken we dat hier vraag naar is. Deze online teamtraining blijkt ook heel geschikt te zijn voor teambuilding. Ook via een digitale Belbin training kunnen we verbonden zijn met elkaar.  

Interplace Belbin-test

Wat bij een teamtraining niet kan ontbreken is de gevalideerde, officiële Belbin-test die door gecertificeerde trainers wordt gebruikt. Het geeft een schat aan informatie en inzicht in jouw unieke bijdrage aan het team. Verder laat de uitkomst ook zien hoe de verschillende groepsrollen in een team zich tot elkaar verhouden en geeft het een indicatie over het succes van het team. Dit helpt om zo te komen tot de meest efficiënte samenwerking

Bijzonderheden:

 • Een individuele Interplace Belbin-test maakt onderdeel uit van een Belbintraining. Deze wordt online, een aantal weken voorafgaand aan de training afgenomen, 
 • Optioneel kan er voorafgaand aan de teamtraining dag, een afzonderlijk individueel moment zijn met het teamlid om de Belbin interplace scan door te spreken. Zo'n moment kan face to face zijn, maar ook via beeldbellen is dit prima mogelijk.  
 • Doorgaans beslaat een Belbin teamtraining, één dag.    
 • Een Trainingsdag is interactief, met opdrachten en diverse voorbeelden, gericht om jezelf en elkaar beter leren kennen om te komen tot betere communicatie en samenwerking. 
 • Locatie: Meestal incompany maar kan ook op een externe locatie. 
 • Tarief: In overleg. Het tarief is afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie en de wensen van de opdrachtgever.  
Belbin workshop

Foto: Interactie tussen teamleden tijdens een Belbin training

Leer de Belbin methode kennen, met een Belbin Workshop

Abundant Life biedt ook workshops aan. Deze vinden vaak plaats als onderdeel van een teamdag. Een Belbin Workshop is goed geschikt voor teambuilding. In een korte tijd leert het team de de principes over de Belbin Teamrollen. Er is aandacht voor wat samenwerken is en wat de (mogelijke) rollen van de afzonderlijke deelnemers zijn. Met een aantal samenwerkingsoefeningen is zo'n Belbin workshop compleet.     

Bijzonderheden:

 • Optioneel kan voorafgaand aan de workshop een individuele Interplace Belbin-test online afgenomen worden,
 • Afhankelijk van de wensen beslaat een Belbin Workshop 1,5 tot 3 uur.
 • Een workshop is gericht op inspireren en is interactief. Het Belbin gedachtegoed wordt uitgelegd en er zullen samenwerkingsoefeningen zijn,
 • Locatie: Doorgaans incompany. Als het onderdeel uitmaakt van een heidedag die extern gehouden wordt, komt Abundant Life graag naar u toe.   
 • Tarief: In overleg. Het tarief is afhankelijk van de vraag of er een Interplace test afgenomen moet worden, hoeveel deelnemers er zijn en wat de lengte van deze workshop bedraagt.  
Belbin Teamrollen training

Individuele coaching met Belbin

Abundant Life zet ook middels individuele coaching Belbin in. Belbin gaat over teamrollen, en is daardoor zeer geschikt voor teamtraining en teambuilding. Maar ook bij een individueel traject, is er veel uit de Belbin theorie te halen. Het geeft de coachee de nodige inzichten als het aankomt op zijn rol binnen een team. 

Assessment   

Ook voor een personal of self assessment zet Abundant Life graag de methodiek van Belbin in, door gebruik te maken van de 360 graden feedback vragenlijst van Interplace. 

Vraag voor individuele coaching en assessment naar de voorwaarde. 

Benieuwd wat Abundant Life je nog meer kan bieden? Bekijk deze promo voor een eerste indruk. En lees HIER de reviews en ervaringen wat mensen zeggen over de coaching en trainingstrajecten van Abundant Life.