Samenwerken vanuit de Belbin-teamrollen

Deze Belbin training richt zich op teams die beter en effectiever willen samenwerken. Het leren kennen van jouw teamrol en die van anderen, geeft een schat aan informatie en inzicht hoe teams het beste gevormd kunnen worden. Het werken met teamrollen is een wetenschappelijk, beproeft instrument. 

Wat is een team volgens Belbin

De meeste mensen werken in Nederland niet alleen, maar samen in een team. Het woord TEAM wordt ook wel vaak gezien als een afkorting van Together Everyone Achieves More. Eigenlijk een prachtige omschrijving. Het gaat bij een team om mensen die meer bereiken met elkaar, dan als ze alleen zouden optreden.
Je zult zeggen, logisch. Als je met een team een klus doet, bijv. een huis bouwen, gaat dat sneller dan als je dat alleen doet. En ja, dat is inderdaad ook zo. Door krachten te bundelen kan je meer meters maken.  

Belbin methode

Maar er komt meer bij kijken. Teamleden leveren niet alleen met elkaar meer productie, ze vullen elkaar als het goed is ook aan! De ene is goed in het maken van een plan vooraf hoe gaan we dit aanpakken?. De ander kan goed leidinggeven en aansturen. En weer een ander draagt zorg voor het team, zodat iedereen uit de verf kan komen. Heb je een team dat elkaar aanvult, dan bereiken je nog meer met elkaar.  

De bedenker en ontwikkelaar van de Belbin Teamrollen, Meredith Belbin, zegt dat elk teamlid naast zijn eigen ervaring en deskundigheid, een eigen teamrol heeft. Een Teamrol is een samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je 'aangeboren' is. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is!

Een Belbin training of Belbin workshop gaat onder andere over het leren kennen van elkaars teamrollen, wat maakt dat de samenwerken makkelijker en efficiënter gaat.  


Belbin trainer

Bij Abundant Life geeft Sander van Dijk de Belbin training of workshop of teamdag. Als trainer is hij gemotiveerd om teams in hun kracht te zetten tijdens de teambuildingsessies. Sander is doorkneed en langdurig getraind in het werken met teamrollen.   

Sander is geaccrediteerd door Belbin Nederland. Dit is de enige officiële vertegenwoordiging van Belbin UK, de organisatie die Meredith Belbin heeft opgezet. 


Wat zijn de Belbin Teamrollen?

Belbin heeft in de jaren 70 en 80 door uitgebreid onderzoek, 9 teamrollen ontdekt.  
Hij kon deze 9 teamrollen onderverdelen in 1. Denkgerichte teamrollen, 2. Actie gerichte teamrollen en 3. Mensgerichte teamrollen.  

Mensen hebben vaak 2 á 3 natuurlijke teamrollen waar ze (zonder er bewust van zijn) vanuit functioneren. Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijke teamrollen (heb je talent voor, maar moet je voor kiezen) en tot slot nog de te vermijden teamrollen.

Aanbod Belbin Teamtraining

Abundant Life biedt Belbin teamtraining aan om te leren werken met teamrollen. 

Inhoud training: 

 1. Jouw Teamrol:  Tijdens de teambuilding wordt er gekken naar wat jouw teamrol is. Dit wordt vooraf online in beeld gebracht door een gevalideerde 'Interplace Belbin test'. Deze analyse levert een zeer uitgebreid rapport op met een schat aan informatie en aanbevelingen wat betreft jouw valkuilen, krachten en hoe je die het beste in het team kan zetten.   
 2. Rollen van het team: Hoe verhouden de verschillende teamrollen zich ten opzichte van elkaar. Hoe en met wie kan er het beste samengewerkt worden? Wie vult elkaar aan? Wie juist niet.
 3. Diverse groepsopdrachten: Door praktisch met elkaar te oefenen kan de theorie ook handen en voeten gegeven worden.  
 4. Nabespreking en evaluatie: Door goed te evalueren kunnen er acties en leerdoelen naar boven komen, waar in de periode daarna aan gewerkt kan worden.   

Verdere bijzonderheden teamtraining:

 • Een individuele Interplace Belbin-test maakt onderdeel uit van een Belbintraining. Deze wordt online, een aantal weken voorafgaand aan de training afgenomen, 
 • Optioneel kan er voorafgaand aan de teamtraining dag, een afzonderlijk individueel moment zijn met het teamlid om de Belbin interplace scan door te spreken. Zo'n moment kan face to face zijn, maar ook via beeldbellen is dit prima mogelijk.  
 • Doorgaans beslaat een Belbin teamtraining, één dag.    
 • Een Trainingsdag is interactief, met opdrachten en diverse voorbeelden, gericht om jezelf en elkaar beter leren kennen om te komen tot betere communicatie en samenwerking. 
 • Locatie: Meestal incompany maar kan ook op een externe locatie. 
 • Bekijk hier de tarieven voor de Belbin training.  

Interplace Belbin-test

Wat bij een teamtraining niet kan ontbreken is de gevalideerde, officiële Belbin-test die door gecertificeerde trainers wordt gebruikt. Het geeft een schat aan informatie en inzicht in jouw unieke bijdrage aan het team. Verder laat de uitkomst ook zien hoe de verschillende groepsrollen in een team zich tot elkaar verhouden en geeft het een indicatie over het succes van het team. Dit helpt om zo te komen tot de meest efficiënte samenwerking. Bekijk hier het tarief voor de Interplace scan.   

Belbin workshop

Foto: Interactie tussen teamleden tijdens een Belbin training

Leer de Belbin methode kennen, met een Belbin Workshop

Abundant Life biedt ook workshops aan. Deze vinden vaak plaats als onderdeel van een teamdag. Een Belbin Workshop is goed geschikt voor teambuilding. In een korte tijd leert het team de de principes over de Belbin Teamrollen. Er is aandacht voor wat samenwerken (werken met teamrollen) is en wat de (mogelijke) rollen van de afzonderlijke deelnemers zijn. Met een aantal samenwerkingsoefeningen is zo'n Belbin workshop compleet.     

Bijzonderheden Belbin Workshop:

 • Optioneel kan voorafgaand aan de workshop een individuele Interplace Belbin-test online afgenomen worden of een Belbin test van Abundant life (bekijk hier de tarieven),
 • Afhankelijk van de wensen beslaat een Belbin Workshop 1,5 tot 4 uur, 
 • Een workshop is gericht op inspireren en is interactief. Het Belbin gedachtegoed wordt uitgelegd en er zullen samenwerkingsoefeningen zijn. 
 • Locatie: Doorgaans incompany. Als het onderdeel uitmaakt van een heide dag die extern gehouden wordt, komt Abundant Life graag naar u toe.   
 • Bekijk hier de tarieven voor een Belbin workshop 
 • Ook kerkenraadstrainingen zijn mogelijk.
Belbin Teamrollen training

Individuele coaching met Belbin

Abundant Life zet ook middels individuele coaching Belbin in. Belbin gaat over teamrollen, en is daardoor zeer geschikt voor teamtraining en teambuilding. Maar ook bij een individueel traject, is er veel uit de Belbin theorie te halen. Het geeft de coachee de nodige inzichten als het aankomt op zijn rol binnen een team. 

Assessment   

Ook voor een personal of self assessment zet Abundant Life graag de methodiek van Belbin in, door gebruik te maken van de 360 graden feedback vragenlijst van Interplace. Bekijk hier de tarieven

Abundant Life biedt naast het werken met teamrollen nog meer. Bekijk deze promo voor een eerste indruk. En lees HIER de reviews en ervaringen wat mensen zeggen over de coaching en trainingstrajecten van Abundant Life.