MBTI training

De MBTI training of MBTI workshop, helpt teams om inzicht te krijgen in de 16 unieke persoonlijkheidstypes. Deze laten de individuele voorkeuren van de medewerkers zien en hoe dit weer invloed heeft op de communicatie en samenwerking met elkaar.

Voor deze MBTI training wordt de 'Myers-Briggs Type Indicator' gebruikt, een zeer populair instrument die al 75 jaar bestaat en zich doorontwikkeld heeft tot een gedegen methode voor persoonlijke ontwikkeling en teamdynamiek. Het model is gebaseerd op de psychologische theorieën van Carl Gustav Jung (de grondlegger van de analytische psychologie) en verder ontwikkeld door Isabel Myers en Katharine Briggs  Jaarlijks maken wereldwijd miljoenen mensen gebruik van de Myers Briggs Type Indicator methode, die haar waarde in teamverband keer op keer heeft aangetoond.


Wij geven teamtrainingen aan diverse organisaties:

Een MBTI training benadrukt de positieve aspecten van persoonlijkheidsverschillen binnen een team  We laten zien dat diversiteit aan persoonlijkheidstypes een kracht is die bijdraagt aan innovatie, creativiteit en effectieve probleemoplossing.

Tijdens de MBTI-training, worden de resultaten van de MBTI-rapporten geïntegreerd in interactieve oefeningen. Deelnemers krijgen hierdoor niet alleen inzicht in hun eigen persoonlijkheidstype, maar leren ook de types van hun collega's waarderen en begrijpen, dit alles binnen een teambuildinggerichte aanpak. 

interactieve mbti training

Wat kan je bereiken met een MBTI teamtraining?

Een MBTI training is veel meer dan zomaar een leuke workshop; het verandert echt hoe een team samenwerkt en legt een solide basis voor een productievere, hechtere, betere werksfeer.

Met een MBTI teambuilding leer je:

 • Beter communiceren: Je leert hoe je je communicatie kunt afstemmen op de verschillende persoonlijkheidstypes in het team, wat bijdraagt aan effectievere communicatie en samenwerking. 
 • Omgaan met conflicten: MBTI wordt geroemd om kernoorzaken van conflicten binnen teams naar boven te krijgen. Tijdens de training ontwikkel je strategieën om deze op een gezonde manier aan te pakken en op te lossen.
 • Verhoogde productiviteit: Je ontdekt hoe je de sterke punten van elk teamlid optimaal kunt inzetten, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.
 • Sterkere werkrelaties: Met een MBTI training bouw je aan een teamcultuur van wederzijds respect en begrip, waardoor elke medewerker zich gewaardeerd en begrepen voelt. Dit draagt bij aan sterkere werkrelaties. 

Natuurlijk kan er gekozen worden welke van de bovenstaande aspecten de meeste aandacht moet krijgen tijdens de Myers-Briggs Type Indicator training. We stemmen dit graag met de opdrachtgever af. 


MBTI trainer


Het MBTI rapport

Een belangrijke basis van de MBTI training is het Myers-Briggs Type Indicator Rapport. Elke deelnemer krijgt bij de training (ook bij de MBTI workshop) een gedetailleerd profiel dat inzicht biedt in zijn of haar unieke persoonlijkheidsvoorkeuren en stijl. Het MBTI assessment is niet alleen een reflectie van hoe iemand de wereld ziet en ermee omgaat, maar ook een gids voor persoonlijke en professionele groei.
Wij gebruiken uitsluitend rapporten die zijn goedgekeurd voor gebruik door opgeleide en geaccrediteerde trainers door The Myers-Briggs Company. Meestal maken we een keuze tussen 'MBTI®-rapport over persoonlijke effectiviteit', 'MBTI® verklarend rapport voor organisaties', of 'MBTI®-profielrapport', al dan niet aangevuld met extra informatie en opdrachten vanuit Abundant Life.

Uit een MBTI profiel kun je het volgende halen:

 • Zelfkennis: Het gaat hier over het verkennen en begrijpen van je eigen unieke manier van denken, voelen, en handelen. Dit inzicht helpt je om je sterke punten te herkennen en te gebruiken in het werk. Het geeft ook concrete suggesties op welke gebieden je persoonlijk kan groeien en ontwikkelen. 
 • Groei en ontwikkeling: Dit deel van het rapport biedt gerichte adviezen en strategieën voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit is uiteraard specifiek afgestemd op één van de persoonlijkheidstypen. De insteek is om dat wat de persoon uniek maakt, verder door te laten ontwikkelen. (dus niet om iemand anders te worden). 
 • Teamdynamiek: Er wordt gekeken in hoe iemands persoonlijkheidstype effectief kan samenwerken met andere typen in een teamsetting. Het benadrukt de waarde van diversiteit binnen teams en hoe verschillende karakters bijdragen aan gezamenlijke doelen en succes.

Tijdens de MBTI teamtraining wordt het rapport doorgenomen en ook in opdrachten toegepast. 

MBTI training met rapport

Ontwikkelingsproces MBTI rapport

De totstandkoming van een MBTI-rapport begint met het invullen van de gevalideerde MBTI-vragenlijst, waarbij de deelnemers hun voorkeuren aangeven op vier dichotomieën.  
Een ‘dichotomie' is een tweedeling van basisdimensies op een schaal waar tussen gekozen moet worden. Op deze wijze wordt iemands persoonlijkheid gekarakteriseerd. Bijvoorbeeld:  ENTP, of INTJ, enz.

 1. Extraversion (E) versus Introversion (I):

  In het Nederlands noemen we deze basisdimensies ook wel Extraversie versus Introversie
  Waar richt iemand zijn aandacht op? Is dat de buitenwereld, het doen van externe activiteiten en sociale interacties (E-type), of krijgt men juist meer energie van reflectie, ‘me time’, rust het stilstaan bij de innerlijke wereld (I-type).
 2. Sensing (S) versus Intuition (N):

  In het Nederlands noemen we deze basisdimensie ook wel Waarneming versus Intuïtie
  Hoe verzamel je informatie? Hoe wordt het opgenomen? Gebeurt dit door directe zintuiglijke ervaring (S-type) of is het meer indirect en abstract, door het herkennen van patronen en mogelijkheden (N-type).
 3. Thinking (T) versus Feeling (F):

  In het Nederlands noemen we deze basisdimensie ook wel Denken versus Voelen
  Op welke basis kom je tot besluitvorming? Worden keuzes gemaakt door objectieve analyse? Door de logica? (T-type) Of is het meer subjectief, een beoordeling die gebaseerd is op persoonlijke waarden en hoe mensen beïnvloed worden (F-type).

 4. Judging (J) versus Perceiving (P): 

  In het Nederlands noemen we deze basisdimensie ook wel Beoordelen versus Waarnemen
  Dit geeft aan hoe mensen de buitenwereld benaderen; is dat met een goed plan, lijstje en structuur? (J-type) Of is het meer met openheid, flexibiliteit, het openstaan voor nieuwe informatie en daarop meebewegen (P-type).

Vanuit deze 4 basisdimensies kunnen 16 persoonlijkheidstypen worden onderscheiden die zich kenmerken in een combinatie van letters, bijv. ESFJ of INFP, enz. 
Tijdens de MBTI training geven wij uiteraard uitleg over de totstandkoming van de 16 persoonlijkheden. 

Het is niet zo dat je een type BENT. Het gaat hier om voorkeuren hoe informatie wordt verwerkt en hoe beslissingen genomen worden. Maar dat betekent niet dat je niet kunt handelen buiten deze voorkeuren om. Het kan per situatie verschillen, maar doorgaans zien we weldegelijk een patroon wat iemand kenmerkt. In de loop der jaren kan dit ook wat verschuiven.

MBTI moet je zien als een gedegen en beproeft hulpmiddel voor zelfinzicht en niet een vaste categorie waarin je onveranderlijk past. MBTI is dus geen hokjes-vakjes denken. Het is een 'type indicator' die dus een indicatie geeft over jouw persoonlijkheidsvoorkeur.  

Gevalideerde rapporten

Tijdens de MBTI training werken we heel bewust met de erkende gevalideerde rapporten, die werken vanuit de oorsprong van Jung en Myers en Briggs en de laatste psychologische inzichten. Helaas is er op de markt veel wildgroei, met commerciële maar onbetrouwbare 16 Personalities rapporten die niet het keurmerk dragen van MBTI. 

In de rapporten wordt zichtbaar dat er per dimensie op een procentuele schaal gescoord wordt. Dit geeft dus weer hoe overtuigend iemand op de as per gedragsdimensie laat zien in hoeverre het iemands voorkeursstijl is.  

De toepasbaarheid van het MBTI-rapport strekt zich uit over diverse gebieden. Wij gebruiken het vooral voor individueel inzicht en groei en voor teamontwikkeling door het verbeteren van werkrelaties.
Maar de MBTI profielen kunnen ook ingezet worden voor bijv. leiderschapsontwikkeling, het nemen van carrièrebeslissingen of het verbeteren van persoonlijke relaties.

myers briggs type indicator

Inhoud van een MBTI training

Elke MBTI teamtraining zit vol met interessante onderdelen:

 • MBTI Basics: Wat is MBTI eigenlijk? Waar komt het vandaan? En hoe werkt het?
 • Ontdek Jezelf: Activiteiten en oefeningen waarmee je jouw eigen type kunt vinden en begrijpen.
 • Team Dynamics: Hoe verschillende types samenwerken en hoe je dit kunt verbeteren.
 • Communicatie: Hoe je beter kunt communiceren en conflicten kunt vermijden of oplossen.
 • Persoonlijke Actieplannen: Maak een plan om alles wat je hebt geleerd toe te passen in je werk en je leven.

De stijl van de teamtraining kan vanuit een MBTI cursus opzet/stijl, maar doorgaans kiezen de meeste partijen voor een MBTI teambuilding. Wat betekent dat vanuit een interactieve stijl, met groepsopdrachten de MBTI training vormgegeven wordt.  


MBTI training stijlen

We bieden de MBTI training in verschillende werkstijlen aan:

 • MBTI cursus 

Een MBTI cursus houdt in dat de training meer gestructureerd wordt gegeven en gericht is op het overbrengen van kennis aan de individuen in het team. De stijl is meer theoretisch van aard en de verwerking van de MBTI leerstof gebeurt door zelfstudie, mogelijk met (reflecterende) opdrachten. De interactie tussen de teamleden is beperkt. Samengestelde teams kiezen nog wel eens voor deze cursusopzet. Deelnemers werken dan in de praktijk niet zozeer met elkaar samen, maar de organisatie vindt het wel van belang dat de medewerkers kennis hebben van hun MBTI assessment rapport. De nadruk bij een MBTI cursus ligt dus meer op individueel leren en ontwikkelen.  

 • MBTI teambuilding

MBTI teambuilding is een training waarbij theorie samengaat met spel en oefen elementen. Er is veel interactie tussen de deelnemers onderling. Tijdens de MBTI teambuilding wordt er wat meer afgestemd op de behoefte van het team en kunnen er tijdens de dag andere keuzes gemaakt worden in het programma. De insteek van de teambuilding is erin gelegen dat de samenwerking, communicatie en vertrouwen kan groeien. De focus ligt naast kennis meer op het proces en de ervaring. Verreweg de meeste bedrijven kiezen voor een MBTI teambuilding. 

MBTI teambuilding
 • MBTI workshop

Een MBTI workshop is eigenlijk een MBTI training, maar dan voor een dagdeel. Soms noemen we dit ook wel een MBTI dagdeeltraining. Vaak is deze MBTI training een halve dag op de ochtend of op de middag. Zeker voor organisaties die niet een hele dag hun medewerkers kunnen missen, kan dit uitkomst bieden. Soms bieden we ook wel twee dagdelen aan op twee verschillende momenten. De MBTI workshop heeft als verschil dat er net wat minder diep op de stof kan worden ingegaan en er ook niet een persoonlijk actieplan tijdens de trainingstijd wordt opgesteld.

Uiteraard kan dit actieplan wel prima worden opgesteld na afloop van de workshop.  

Welke keuze het bedrijf ook wil maken, we denken graag mee. Sowieso stemmen we de MBTI teamtrainingen altijd graag van tevoren met de opdrachtgever af.   


Waarom een MBTI training van Abundant Life?

Meer info over een MBTI training?

Wil je meer weten of heb je interesse in een MBTI training, workshop of teambuilding? Voor een hele dag of een dagdeel?
Vraag het de MBTI trainer! We komen graag met jou in contact!  

Stel hieronder je vraag en we maken ons aanbod graag concreet, door je vrijblijvend een offerte op te sturen.