DISC test

Je hebt interesse in een DISC test? Je bent op zoek naar meer inzicht in jezelf? Want hoe beter jij jezelf kent, hoe beter je de ander kan begrijpen. Zelfinzicht heeft een zeer positieve uitwerking voor o.a. samenwerken, sales en leiderschap. De DISC-methode is een prachtig hulpmiddel hiervoor. Om jouw gedrag te kunnen meten heb je daar een DISC test voor nodig.  Eigenlijk houden we niet zo van het woord “DISC test” omdat dit de indruk wekt dat je voor deze gedragsanalyse kunt slagen of falen. Terwijl een hoge of lage score op je DISC profiel niets te maken heeft met goed of fout. Toch houden we de term DISC test aan. Deze test is een analyse die jou inzicht geeft over jouw gedragskleur.

DISC TEST

Welk DISC-profiel heb jij?

Misschien denk jij er wel helemaal niet zo over na, maar elk mens heeft een bepaald persoonlijkheidstemperament, dat zichtbaar wordt door gedrag. Vertoont jouw gedrag meer, DIS, of C kenmerken? Kijk hier voor een uitleg. Jouw DISC-kleur is de bril waarmee jij naar andere mensen kijkt.

Ben je gedreven, assertief en prestatiegericht (D)? Dan vind je iemand die leeft vanuit een rustig tempo en meer houdt van harmonie en voorspelbaarheid (S), sneller traag en saai. En als je wat serieus in elkaar steekt en wordt gedreven door perfectie en hoge kwaliteit (C), dan zou het zo maar kunnen zijn dat jij iemand die houdt van plezier, veel afwisseling en praten (I) wat oppervlakkig vindt.

Jouw gedrag zegt iets over je persoonlijkheid en ook vaak hoe je de wereld om je heen ziet. Méér kennis van jezelf en de DISC-profielen, geeft automatisch meer begrip voor de ander.

Doe de DISC test  

Hieronder zie je in de tabel 10 verschillende woordgroepen. Elke woordgroep heeft 4 woorden. Kies in een woordgroep eerst het woord wat het meest bij je past en zet in kolom 1 dan 4 punten achter het woord. Kies daarna het woord wat het minst bij je past en geef dat woord 1 punt. Vervolgens blijven er nog 2 lege hokjes in de puntenkolom over; geef 3 punten aan het ‘twee na meest’ en 2 punten aan het ‘twee na minst’ aansprekende woord. Doe dit bij alle 10 woordgroepen. Denk bij het invullen aan een bepaald gebied. Dat kan je werk zijn, maar ook een privésituatie.

Eigenschap 1 2 Eigenschap 1 2
Optimistisch ... X Geduldig ... Y
Zelfverzekerd ... W Spontaan ... X
Nauwkeurig ... Z Besluitvaardig ... W
Harmonieus ... Y Beheerst ... Z
Eigenschap 1 2 Eigenschap 1 2
Bedachtzaam ... Z Vastberaden ... W
Gezellig ... X Voorzichtig ... Z
Luisterend ... Y Groepsgericht ... Y
Moedig ... W Inspirerend ... X
Eigenschap 1 2 Eigenschap 1 2
Resultaatgericht ... W Kritisch ... Z
Kalm ... Y Impulsief ... X
Enthousiast ... X Betrouwbaar ... Y
Diplomatiek ... Z Doelgericht ... W
Eigenschap 1 2 Eigenschap 1 2
Goedgelovig ... Y Positief ... X
Analytisch ... Z Risicobereidheid ... W
Populair ... X Terughoudend ... Z
Wilskrachtig ... W Ondersteunend ... Y
Eigenschap 1 2 Eigenschap 1 2
Vrolijk ... Y Vasthoudend ... X
Onopvallend ... Z Overtuigend ... W
Onbevreesd ... X Planmatig ... Z
Systematisch ... W Verzoenend ... Y

Tel nu op hoeveel punten je in de 10 woordgroepen voor het getal W hebt gezet en vul dat in. Doe dit vervolgens ook bij X, Y en Z. (controle: totaalsom = 100 punten). 

W (= D) X (= I) Y (= S) Z (= C)
Aantal: .... Aantal: .... Aantal: .... Aantal: ....

De letters W-X-Y-Z staan voor D-I-S-C. De letter met het hoogste aantal punten geeft jouw meest karakteristieke gedrag weer en daarna aflopend voor de andere 3 letters. Je zult ontdekken dat je kenmerken van alle gedragstendensen bezit. Er bestaan verschillende combinaties, vanuit de vier gebieden. Alhoewel deze test, een korte analyse is, geeft het wel een ruwe tendens over jou weer.

Uitslag DISC test

Het aantal punten kan je per letter nu in dit vlakkendiagram zetten. Zet per letter een stip op jouw score en verbindt de vier punten met vier lijnen, op de diagonalen, zodat jouw gedragsprofiel zichtbaar wordt. Welke letter scoort het hoogst? Deze gedragsstijl is het meest prominent bij jou aanwezig. Alles wat boven de 25 punten scoort is goed tot zeer goed waarneembaar voor anderen bij jou


Onderzoek naar gratis DISC testen

Gratis DISC testen

Veel mensen zijn op zoek naar een gratis DISC test, om een inschatting te maken wat hun DISC profiel is. Maar kan een online kleurentest die je op internet vindt, echt een betrouwbare uitslag geven? Want een gratis DISC test is toch niet hetzelfde als een DISC analyse waar je voor moet betalen. 

Onderzoek naar de DISC test

We hebben verschillende gratis online DISC testen getest. Dit hebben we laten doen door een aantal deelnemers die eerder een wetenschappelijk erkende DISC analyse hadden gedaan bij Abundant Life. Deze “testen” zijn gevalideerd en betrouwbaar. De deelnemers waren dus op de hoogte van hun DISC profiel. Zij deden diverse gratis online DISC testen en vergeleken de uitslag met hun profiel. Konden deze gratis DISC testen de vuurproef doorstaan?

Uitslag DISC test

Wat opviel was dat veel online DISC persoonlijkheidstest slechts één kleur lieten zien bij de uitslag. Vaak werd er ook hierbij gecommuniceerd dat een deelnemer ‘een kleur is’. Dat geeft een erg vertekenend beeld. Bij DISC ben je allereerst niet ‘een kleur’. DISC gaat over voorkeursgedrag wat naar voren komt in de interactie met mensen. Daarnaast laten mensen nooit één gedragskleur zien, maar zijn alle vier de kleuren in meer of mindere mate bij iemand aanwezig. Het is met name interessant om bij een DISC test te zien hoe hoog of laag de scores zijn en hoe de kleuren zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dit ontbreekt bij deze meeste gratis DISC testen en maakt de uitslag onvolkomen en eenzijdig 

Dan blijft de vraag nog over: Kwam de uitslag van de hoogste DISC kleur uit de online DISC testen dan wel overeen met de gevalideerde DISC analyse?

Welnu, afgezien dat de meeste uitslagen eenzijdig zijn, zagen we wel dat in iets meer dan de helft van de gevallen de hoogste DISC kleur overeenkwam met de gevalideerde DISC analyse test van Abundant Life.

Onlnie DISC test

De DISC test die we hier op deze pagina gebruiken is gericht op het in kaart brengen van alle gedragstendensen. 
Het is geen officiële DISC-analyse, maar geeft wel een eerste indruk van iemands gedragsprofiel. Abundant Life gebruikt voor de trainingen een gevalideerde DISC-analyse van Persolog die vele male uitgebreider is en dieper ingaat op persoonlijkheid en gedrag in verschillende omstandigheden, dan deze DISC test.   


Abundant Life biedt diverse teamtrainingen aan, zoals DISC trainingen,  Belbin trainingen. Daarnaast individuele coaching trajecten.