DISC profielen

Tijdens onze Sales- en  DISC trainingen maken we bij Abundant Life gebruik van de DISC profielen van Persolog.
Middels een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, wordt in beeld gebracht welk DISC profiel er bij de deelnemer past.    


Info brochure:

Bestel hier onze info brochure voor een helder overzicht van ons coaching- en trainingsaanbod.
Deze brochure bevat ook een vereenvoudigde DISC-test, die een leuke indruk geeft over jouw unieke gedragsprofiel.
De brochure wordt gratis opgestuurd. 
Bestel de brochure nu! 


Tijdens onze Sales- en  DISC trainingen maken we bij Abundant Life gebruik van de DISC profielen van Persolog.
Middels een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, wordt in beeld gebracht welk DISC profiel er bij de deelnemer past.    

 1. De DISC analyse van Abundant Life brengt gedrag van de deelnemer in beeld wat zichtbaar wordt in een bepaalde situatie (meestal is dat de werkomgeving). Dit is dus het gedrag waarvan de deelnemer ervaart dat dit van hem verwacht wordt. We noemen dat ook wel het externe zelfbeeld. De score hiervan, wordt na een berekening zichtbaar gemaakt in grafiek 1.
 2. Daarnaast meten we het voorkeursgedrag wat primair, vanuit de persoon zelf komt. Dit gedrag wordt in relatie tot anderen bijv. zichtbaar onder druk of stress (als alle facades wegvallen en er dus niet meer nagedacht wordt wat er van hem verwacht wordt). Dit noemen we ook wel het interne zelfbeeld. De score hiervan komt in beeld in grafiek 2. 
  Zowel het aangepaste gedrag (grafiek 1) als het intrinsieke voorkeursgedrag (grafiek 2) worden in het Persolog DISC profiel in beeld gebracht. Het vergelijken van deze twee DISC profielen geeft veel informatie hoe iemand in zijn werk zit.
 3. Grafiek 3 is de gemiddelde score (zowel Grafiek 1 als Grafiek 2 geconsolideerd). Dit wordt ook wel het geïntegreerde zelfbeeld genoemd.    

DISC grafieken

Hierboven een voorbeeld van de drie grafieken die de DISC profielen uitbeeld. Alles boven de zwarte middenlijn telt voor het DISC profiel mee.   

DISC testen die gratis online zijn op internet geven een leuke eerste indruk. Alleen is het van belang om te weten dat deze testen niet gevalideerd zijn en geen onderscheid maakt tussen "werkomgeving gedrag" en "intrinsiek voorkeursgedrag". Dat geldt ook voor de 123 test DISC. De analyse die Abundant Life gebruikt doet dat wel! En dat geeft veel belangwekkende informatie. Daarnaast geven de gedetailleerde grafieken ook veel informatie over de intensiteit van de gedragsscores op de D-I-S-C profielen. Zo is het niet alleen interessant om te weten waar je hoog op scoort. Ook waar je laag op scoort geeft interessante informatie, waar de trainer veel over kan vertellen. 

DISC profielen kan je dus in beeld brengen middels grafieken. Je kan deze grafieken ook door vertalen naar een DISC kwadrant met DISC kleuren. (Hier kan je meer uitleg vinden van het DISC model)    

Uitleg van de DISC profielen 

Hieronder staan 20 DISC profielen. Het zijn enkelvoudige DISC profielen (bijv. scores van de D, of I, of S, of C profielen). Gecombineerde profielen (bijv. S/I, of D/C profielen, enz.). En ook de complexe DISC profielen (bijv. S/I/C of D/I/S profielen, enz.). 

De omschrijving van de DISC profielen geven de kwaliteiten en valkuilen van de deelnemer weer. De profielen brengt communicatie en voorkeursgedrag in beeld. Ook laat het zien in welke omgeving iemand tot zijn recht komt, wat iemand in zijn werk energie geeft en motiveert. Tot slot geeft het een stuk inzicht over hoe iemand graag samenwerkt en hoe iemand onder stress reageert. Alle DISC profielen worden hieronder kort uitgelegd. 

Bij een training ontvang je het Persolog gedragsprofiel. Dit is een boekwerk van 50 pagina's. Hier worden de diverse profielen zeer uitgebreid beschreven, waar in totaal 13 punten per DISC profiel worden uitgelegd. Hierboven zie je de voorkant van zo'n gedragsprofiel en een afbeelding waar het D-gedragsprofiel wordt uitgelegd.    


Omschrijving enkelvoudige DISC profielen

D profiel DISC

Uitleg van het D-profiel

Algemene gedragstendensen:
In het DISC profiel wordt de D, De Pionier genoemd. De pionier geniet van complexe situaties. Hij wil winnen, gaat de concurrentie niet uit de weg. Hij weet wat eerst gedaan moet worden, geeft leiding en stelt mensen verantwoordelijk. Hij acteert snel en daadkrachtig en schuwt de confrontatie niet.  
Hoe hij werkt:
Krijgt dingen snel voor elkaar. Geeft een sterk beeld van wat moet worden bereikt. Het heeft een ‘het doel heiligt alle middelen’ benadering. Hij stelt een symbool of vijand vast die bestreden of overwonnen moet worden.
Voorkeurstaken:

 • Visionair zijn, door bijvoorbeeld nieuwe wegen te vinden.
 • Belangrijke van onbelangrijke zaken onderscheiden, bijvoorbeeld bij selecteren van voorstellen.
 • Voorziende blik tonen, bijvoorbeeld bij het maken van plannen, het voorspellen van consequenties.

Omschrijving I profiel DISC

Uitleg van het I-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Entertainer heeft als gedragsprofiel een hoge I. Hij houdt ervan om in de spotlights te staan. Hij is openhartig, heeft geen moeite om zichzelf te onthullen, is gul en weet door zijn sympathieke, extraverte houding mensen makkelijk voor hem te winnen. Hij is een motivator en vertrouwt op anderen. 
Hoe hij werkt:

Gebruikt alle middelen die voorhanden zijn. Gelooft dat nieuwe omstandigheden nieuwe methoden vergen. Voelt zich aangetrokken tot taken die interpersoonlijke vaardigheden en een positieve houding vragen. Een goede sfeer is belangrijk.  
Voorkeurstaken:

 • Aanmoedigen; inspirerende toespraken houden. Anderen raadgeven en ondersteunen.
 • Intuïtief handelen zoals een bepaald voorgevoel onderzoeken. Beslissen op basis van interpretatie.
 • Mensen uit de tent lokken door bijvoorbeeld hun onuitgesproken angsten te verwoorden.

S profiel DISC

Uitleg van het S-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Stabilisator heeft in het DISC profiel een hoge S. Zijn energie is wat laag maar wel stabiel. Houdt van routine werk. Hij is betrouwbaar en trouw aan zijn taak. Geduldig en wil graag ondersteunen. Verwacht ook van anderen loyaliteit. Hij is principieel. Toont enthousiasme voor natuur.
Hoe hij werkt:
Verwerft zich expertise in ene specialisme; gebruikt gezond verstand om problemen op te lossen. Gebruikt een stap-voor-stap aanpak om bekend te raken met nieuwe methoden; vindt het moeilijk om teveel verantwoordelijkheid te weigeren.
Voorkeurstaken:

 • Consequent zijn in bijvoorbeeld het opvolgen van zaken of op tijd versturen van - materialen.
 • Zaken opgedragen krijgen. Het zonder aarzeling accepteren en uitvoeren van opdrachten.
 • Bedienen van machines of apparatuur

C profiel DISC

Uitleg van het C-profiel

Algemene gedragstendensen:
In dit DISC profiel spreken we over De Perfectionist. Hij is sterker gericht op ‘dingen’ dan op ‘mensen’. Wil zich door kwaliteitswerk bewijzen. Gelooft in hard werken en integriteit. Wil op die basis samenwerkingen verkrijgen. Hij kan zich onder gerespecteerd gezag schikken.
Hoe hij werkt:
Heeft een serieuze, stille, maar hardnekkige benadering om doelen te bereiken. Ontwikkelt normen, wordt een expert in tenminste één aspect van het werk. Geeft de voorkeur aan opdrachten en problemen waarbij analytische en kritische vaardigheden nodig zijn.
Voorkeurstaken:

 • Boekhouden / met getallen omgaan. Werken met grafieken.
 • Iets opbouwen, bijvoorbeeld met bouwplaten of modellen.
 • Organiseren, ordenen, classificeren, indelingen maken.

Omschrijving gecombineerde DISC profielen

Betekenis DISC D-I profiel

Uitleg van het D/I-profiel

Algemene gedragstendensen:
Het gedragsprofiel D/I draagt de naam: De Dirigent. Hij is erg snel van tempo en actief. Primair taakgericht, kun je ook een behoefte zien aan variatie en gezelligheid. Hij wil zich eerder van een groep onderscheiden en zelfs wat afzijdig houden, dan één van de velen te zijn. Activeert en beïnvloed anderen. 
Hoe hij werkt:
Legt zich toe op datgene wat nuttig en gunstig is voor zichzelf en voor anderen. Bloeit op in concurrerende situaties en unieke opdrachten. Maakt vooraf plannen. Integreert activiteiten. Laat details aan anderen over. Maakt dingen af als deadlines daarom vragen.
Voorkeurstaken:

 • Mensen motiveren in actie te komen.
 • Vol met ideeën zijn en anderen helpen om bijvoorbeeld dingen van een andere kant te bekijken.
 • Snel beslissingen nemen, flexibel.  

DISC D-S profiel

Uitleg van het D/S-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Tempobepaler heeft een D/S profiel. Hij ontwikkelt een unieke combinatie van vastberadenheid, zorgvuldigheid en het afmaken van taken middels een consequente werkwijze. Formuleert eigen menig met duidelijke overtuiging. Graaft zich in bij tegenstand. Heeft de neiging een werkmethode af te dwingen. Stuurt aan op actie.
Hoe hij werkt:  
Ontwikkelt een systematisch plan, waarin rekening gehouden wordt met onvoorzienigheden. Heeft succes door snel voortgang te boeken, ook zonder toezicht. Wordt daadkrachtig en agressief. Draagt bij aan kwaliteitsverbeteringen.
Voorkeurstaken:

 • Mensen door een logische stap-voor-stap procedure leiden
 • Nakijken, evalueren. Bepalen of mensen naar verwachting presteren.
 • Voortgang boeken, mensen bewegen om in actie te komen.  

Uitleg DISC D-C profiel

Uitleg van het D/C-profiel

Algemene gedragstendensen:
Dit DISC profiel met D/C patroon wordt De Vernieuwer genoemd. Hij is gefocust op het nauwkeurig volbrengen van een praktische taak. Heeft een praktische aanpak. Stelt vragen en vindt antwoorden gebaseerd op logica en ervaring. Hij bereid zich gedegen voor. Gericht op het initiëren en ontwikkelen. Is wat afstandelijk in de omgang.
Hoe hij werkt:
Lost vaker problemen op die met taken te maken hebben dan met relaties. Verwerkt zich een gedetailleerd inzicht in hoe dingen werken. Maakt veel uren. Hanteert een tempo dat vele anderen uitput.
Voorkeurstaken:

 • Creatief zijn. Het ontwikkelen van iets nieuws of beters.  
 • Systematiseren, zaken ordenen. Legt bijvoorbeeld het gereedschap in volgorde waarin het wordt gebruikt.
 • Diagnose stellen; problemen tot hun oorzaken herleiden.

DISC I-S profiel

Uitleg van het I/S-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Bemiddelaar of Adviseur heeft een I/S profiel. Is een sympathieke bruggenbouwer die zich soms wat teveel verliest in de ander. Weet een positief werkklimaat te creëren. Betrekt het team graag in beslissingen. Vindt het moeilijk om mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
Hoe hij werkt:    
Onderhoudt vriendschap en bevordert harmonie. Stelt vast wat het doel en de vereisten zijn van een opdracht. Maakt het werk af, maar houdt ervan om korte periodes van zelfstandig werken af te wisselen met langere periodes onder de mensen.
Voorkeurstaken:

 • Compromissen sluiten. Een balans vinden tussen wat mensen willen en wat het werk vraagt.
 • Gids zijn, zoals in coachen en raadgeven.
 • Gebruiken wat er ontwikkeld is, bijvoorbeeld het toepassen van een vragenlijst.

Betekenis DISC I-C profiel

Uitleg van het I/C-profiel

Algemene gedragstendensen:
Het I/C DISC profiel wordt de Strateeg genoemd. voorziet problemen en bereidt zich daarop voor; is vindingrijk; improviseert en zorgt dan dingen gebeuren; levert gegronde redenen voor verandering van richting;  beoordeelt mensen en gebeurtenissen kritisch.
Hoe hij werkt:    
Observeert, evalueert en plant. Is ongeduldig om aan de slag te gaan, maar beheerst dit door attent te luisteren naar wat anderen denken. Deelt zowel de eer als de schuld met anderen.
Voorkeurstaken: 

 • Ontwerpen en ontwikkelen, van bijvoorbeeld werkplannen en procedures.
 • Diagnosticeren, bijvoorbeeld in het teruggaan naar de oorzaken en problemen. 
 • Verkopen, promoten, onderhandelen, overreden. Anderen beïnvloeden voor een nieuw product of idee. 

DISC I-D profiel

Uitleg van het I/D-profiel

Algemene gedragstendensen:
Het DISC profiel I/D krijgt de naam de Overreder. Deze I-D mix is sterk naar buiten gericht en energiek. De Overreder is op mensen georiënteerd en rusteloos als hij niets te doen heeft. Kenmerkend is zijn positieve instelling. Hij is verbaal sterk en weet mensen aan te vuren. Hij wil zich goed voelen, besteed aandacht aan uiterlijk. Routinewerk maakt hem rusteloos.
Hoe hij werkt:    
Verwelkomt kansen om eigen talenten te tonen. Brengt plannen onder woorden. Verhoogt verwachtingen met emotioneel geladen woorden. Ondersteunt enthousiasme met handigheid. Laat details over aan anderen. Houdt van tempo. 
Voorkeurstaken:

 • Inzicht gebruiken , bijvoorbeeld door anderen te overreden.
 • Een goede verstandhouding ontwikkelen, bijv. met een klant.
 • Leiden, richting geven. Bijvoorbeeld door het team een visueel beeld te geven van wat kan worden bereikt. 

Omschrijving DISC S-C profiel

Uitleg van het S/C-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Normbewaker heeft het S/C als gedragsprofiel. Hij krijgt aanzien en behaalt succes door hard te werken. Is wat terughoudend en stil. Stelt zaken ter discussie en maakt compromissen. Hij brengt taken tot een goed einde omdat hij detailgericht is en mensen tevreden wil stellen. Goede planner. Wil liefst niet alleen de verantwoordelijkheid delen.
Hoe hij werkt:   
Zoekt technische kennis. Ontwikkelt een vaste werkwijze en vast werktempo. Aanvaardt onaangename verantwoordelijkheden zonder klagen. Vertrouwt op mensen, ideeën en producten,  waarmee in het verleden goede resultaten zijn behaald.
Voorkeurstaken:

 • Doordenken van een probleem. Rekening houden met de consequenties van verschillende oplossingen. 
 • Plannen en opdrachten afmaken. Deadlines halen. 
 • Apparatuur bedienen, zoals computers.  

DISC S-D profiel

Uitleg van het S/D-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Specialist heeft het S/D profiel. Hij werkt liever hard, dan dat hij praat. Een scherpe luisteraar. Nauwgezet, alert en zorgvuldig. Is leergierig, op kennis gericht. Iemand die specialisme ontwikkelt.
Hoe hij werkt:    
Plant taken en maakt ze af. Communiceert direct en bondig. Lost zelfstandig problemen op. Handelt vaak simplistisch, zoals in het belonen of straffen op basis van iemands productiviteit
Voorkeurstaken:  

 • Concentreren op specifieke taken, bijv. het stellen van prioriteiten.
 • Onderzoeken, informatie verzamelen, zoals de beste leverancier zoeken.
 • Repareren, assembleren, bijvoorbeeld van apparaten of componenten  

DISC S-I profiel

Uitleg van het S/I-profiel

Algemene gedragstendensen:
In het DISC profiel draagt de S/I de naam: de Helper. Hij toont warm gedrag en gaat voor een werkstijl, waarin mensen centraal staan. Hij is een aanmoediger en geeft graag support. Hij creëert een sfeer van welwillendheid. Is ontvankelijk voor nieuwe procedures en ideeën. Organiseert, controleert details en geeft mensen wat ze nodig hebben.  

Hoe hij werkt:
Gebruikt procedures die hun succes hebben bewezen. Toont interesse in technische onderwerpen en projecten waar het gaat om mensen. Bereikt resultaat door geduld en het zich aanpassen aan verschillende mensen en hun werkwijzen.
Voorkeurstaken:

 • Ondersteuning aanbieden. Stress verminderen bij anderen.
 • Specifieke procedures volgen, bijvoorbeeld door een goed geordende administratie bij te houden.
 • Waardering tonen. De Bijdragen van teamleden erkennen.

Omschrijving DISC C-D profiel

Uitleg van het C/D-profiel

Algemene gedragstendensen:
Degene met het C/D profiel noemen we de Experimenteerder. Deze taakgerichte werker maakt keuzes op basis van objectiviteit en logica. Hij lost problemen op en vereenvoudigt procedures. Zorgt, helpt en toont uitsluitend inlevingsvermogen aan mensen die echt dichtbij staan. Wil graag beslissingen nemen, maar twijfelt aan de juistheid.  
Hoe hij werkt:
Geeft prioriteit aan vergrijgen van up-to-date informatie. Test elk idee op nuttigheid. Controleert en heroverweegt eerdere standpunten. Verkrijgt zekerheid door uitgebreide plannen. Begint zelden te vroeg, vertraagt zelden, verspeelt geen energie.
Voorkeurstaken:

 • Gebruik maken en voortbouwen op wat anderen hebben ontwikkeld
 • Construeren, bouwen; bijv. een model of een eindproduct
 • Uitvinden; bijv. woorden, figuren, processen en producten.

DISC C-I profiel

Uitleg van het C/I-profiel

Algemene gedragstendensen:
In het DISC profiel heeft De Beoordelaar een C/I patroon. Hij is correct en vriendelijk. Houdt rekening met anderen. Is analytisch en voorspelt het resultaat van een reeks van gebeurtenissen. Verwacht erkenning en beloning voor inzet.   
Hoe hij werkt:
Weegt het belang af van de verschillende opdrachten. Stelt prioriteiten. Stelt zeer hoge doelen. Legt de juiste contacten. Ziet de dingen zoals ze zijn. Verhoogt eigen interesse door flexibiliteit in te bouwen en verschillende projecten tegelijk te doen.

Voorkeurstaken.  

 • Vergelijken, zien van verschillen en overheen komsten; bv. Bij voorstellen en producten.
 • Problemen oplossen; bv. verwijderen van obstakels voor productiviteit.

DISC C-S profiel

Uitleg van het C/S-profiel

Algemene gedragstendensen:
Het gedragsprofiel C/S staat voor de kritische denker. Deze analyticus bedenkt preventief, hoe problemen voorkomen kunnen worden. Hij heeft een sterk bewustzijn voor goed en kwaad. Kiest woorden zorgvuldig. Let op de details.   

 Hoe hij werkt:
Bevestigt communicatielijnen en andere middelen. Stelt vast of bestaande procedures voldoen. Zet zich in voor kwaliteit, ontwikkelt hoge standaarden. Staat op het sanctioneren van mensen die slecht presteren.

Voorkeurstaken:   

 • Berekenen; bijvoorbeeld een budget opstellen.
 • Nauwgezet aandacht aan details geven; aanwijzingen tot op de letter opvolgen.
 • Onderbouwen of documenteren; bewijs leveren voor of het onderbouwen van een bepaalde handelswijze.

Omschrijving complexe DISC profielen

Uitleg DISC D-I-C profiel

Uitleg van het D/I/C-profiel

Algemene gedragstendensen:
Het DISC profiel D/I/C staat voor De Onderhandelaar. Hij bereikt een positieve ommekeer, is gefascineerd door nieuwe technieken en bouwt deze in het huidige systeem in, om de kwaliteit te verbeteren. Hij is fantasierijk, eigenzinnig en consciëntieus. Gevoeligheid naar anderen is niet van nature een sterk punt.

Hoe hij werkt:
Kijkt zonder vooringenomenheid naar de taak en zoekt naar betere manieren. Is bereid om ontoereikende systemen en methoden overboord te gooien en overnieuw te beginnen; zoekt nieuwe taken. Verzekert zich van succes door oefening.

Voorkeurstaken:

 • Op creatieve wijze symbolen of beelden ontwikkelen, bijv. nieuwe slogans, nieuwsbrieven of thema’s verzinnen.
 • Nieuwe inzichten bij mensen toepassen, bijvoorbeeld een motiverende omgeving scheppen.
 • Uitvinden; bijvoorbeeld woorden figuren, producten.

DISC D-I-S profiel

Uitleg van het D/I/S-profiel

Algemene gedragstendensen:
De Bestuurder heeft het D/I/S gedragsprofiel. Sterk is hij in het communiceren met een grote verscheidenheid aan mensen. Goede onderhandelaar. Wordt gestimuleerd door nieuwe ideeën, een goede sfeer en rivaliteit. Autonoom, zet zowel feiten als emotie in om persoonlijke overtuigingen te ondersteunen.

Hoe hij werkt:
Probeert anderen voor te blijven waar het gaat om inzet en technische resultaten. Raadpleegt experts,  formuleert zorgvuldig ontworpen procedures en werkschema’s.  Realiseert een buitengewoon hoge team productiviteit, haalt realistische deadlines.

Voorkeurstaken.

 • Mensen en situaties snel inschatten. Zich snel een beeld kunnen vormen op basis van belangrijke details.
 • Anderen leiden; bijv. mensen een visie voorhouden.
 • Eer en waardering delen; bijvoorbeeld beloningen verdelen.

DISC D-S-C profiel

Uitleg van het D/S/C-profiel

Algemene gedragstendensen:
In het DISC profiel heeft de Ontwerper een D/S/C gedragspatroon. In de chaos brengt hij geloofwaardigheid. Ingewikkelde problemen weet hij op te lossen en ontwikkelt nieuwe procedures. Werkt vaak alleen, maar kan ook aanmoedigen. Gedisciplineerd. Neemt onaangename taken uit handen. Is diplomatiek.
Hoe hij werkt:
Zoekt opdrachten die eigen enthousiasme opwekken zoals nieuwe concepten ontwikkelen voor de samenleving. Vertaalt theorie in praktische, werkbare oplossingen. Denkt eerder specifiek dan generaliserend; is zeer snel om mee te doen in projecten.

Voorkeurstaken.

 • Analyseren en classificeren en testen en selecteren.  
 • Onderzoeken en toepassen; anderen informeren en trainen in nieuwe kennis en technieken

DISC I-S-C profiel

Uitleg van het I/S/C-profiel

Algemene gedragstendensen:
Bij DISC is de Speciale adviseur een I/C gedragsprofiel. Relationeel, werkt aan evenwichtige relaties. Beproefde tradities zijn helpend om relaties te versterken. Organiseert en plant. Ontwikkelt specialistische kennis. Deskundig, vriendelijk, scherpe analyticus. Uit zich stevig als hem onrecht wordt aangedaan. Niet zo besluitvaardig.
Hoe hij werkt:
Neemt verantwoordelijkheden op zich die stressvol lijken voor anderen. Wordt graag uitgekozen om zijn kennis en kunde. Gebruikt ordelijke procedures om het werk te systematiseren; werkt taken volgens schema af.

Voorkeurstaken.

 • Organiseren; opstellen van een werkschema.
 • Andermans wensen goed vertegenwoordigen; bijvoorbeeld bepalen welke apparatuur nodig is.
 • Communiceren, lesgeven en trainen; bijvoorbeeld het leiden van kleine groepen.

Jouw DISC profiel weten?

Hierboven staan 20 DISC-profielen beschreven. Als je bij Abundant Life een DISC analyse af laat nemen, krijg je een zeer uitgebreid verslag over jouw DISC profiel. In dit 38 pagina's tellend rapport ontvang je gedetailleerde informatie over het DISC model en de betekenis van de DISC kleuren

 

Een DISC profiel kan je voor jezelf laten afnemen, maar ook ontvangen in een uitgebreide DISC teamtraining, of Sales training. De kracht van DISC zit hem in de eenvoud en begrijpelijkheid en tegelijkertijd de grote toepasbaarheid. Niet voor niets wordt dit model internationaal geroemd  

 

DISC model