DISC kleuren

Welke kleur heb jij?

Misschien heb je die vraag wel eens gehoord. Vaak wordt er dan gedoeld op één van de vier primaire DISC kleuren. Het kan wat ongemakkelijk voelen. Is mijn gedrag dan in te delen in één van de vier DISC kleuren?
Is bijvoorbeeld mijn vrouw geel, mijn buurman groen, mijn baas rood en ben ik blauw? Kan je kiezen uit vier DISC kleuren die iemands hele persoonlijkheid en gedrag beschrijven? Nou, was het leven maar zo simpel! Zo ligt het niet en misschien moeten we zeggen: gelukkig maar! De mens is namelijk vele male complexer en meer uniek, dan een kleurenpalet met 4 primaire kleuren. Bij iedereen zijn wel gedragstendensen waarneembaar van alle vier de kleuren. Maar er is wél sprake van voorkeursgedrag. En DISC probeert de intensiteit van jouw voorkeursgedrag in beeld te brengen. Dat is overigens iets anders dan een psychologische test. DISC is wetenschappelijk betrouwbaar als het gaat om het meten van gedrag.  


Info brochure:

Bestel hier onze info brochure voor een helder overzicht van ons coaching- en trainingsaanbod.
Deze brochure bevat ook een vereenvoudigde DISC-test, die een leuke indruk geeft over jouw unieke gedragsprofiel.
De brochure wordt gratis opgestuurd. 
Bestel de brochure nu! 


De ontwikkeling van de DISC kleuren

Eigenlijk moeten we terug naar 1928, toen de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston zijn boek Emotions of Normal People schreef. Hij ontdekte door observatie dat er mensen zijn die actief, snel en bepalend zijn (initiatiefrijken dat er mensen zijn die meer op de achtergrond, trager willen zijn (ondersteunend). En hij kwam tot de ontdekking dat mensen de omgeving, de mensen als gunstig en goed gezind ervaren (mensgerichtheid) en dat er mensen zijn die dit juist andersom beleven, zij zien de omgeving eerder als wat vijandig, argwanend wat overwonnen moet worden (taakgerichtheid).
Dit leidde bij Marston tot een kwadrant die hij vier basiskleuren gaf: rood, geel, groen en blauw.  

William Moulton Marston

Uitleg van de DISC kleuren

Hieronder gaan we in op de betekenis van de DISC kleuren. 

KLEUR ROOD

Dominant, Daadkrachtig, Doelgericht, Direct 

Denk hierbij aan; vurig rood, hartstochtelijk rood, driftig rood, gepassioneerd rood. Deze mensen tonen zowel initiatiefrijk als taakgericht gedrag. Deze mensen worden gedreven door een daadkrachtig temperament en houden van resultaat.  

DISC kleur rood

Kwaliteit: Leiding en initiatief nemen, assertief, zaken voor elkaar krijgen, knopen doorhakken en resultaten halen.
Gemotiveerd door: Resultaten, nieuwe kansen, uitdagingen en controle over de eigen werksituatie.   
Moeite met: Zichzelf moeten herhalen, dezelfde werkzaamheden doen, diplomatiek zijn, zich open stellen en privézaken delen.
Jouw omgang met D: Heb aandacht voor hun doelen en wees kort van stof.
Heeft anderen nodig die: Detail- en routinewerk willen doen.  
Houdt van: Uitdaging, vrijheid van regels en de leiding nemen.  
Angst om: Gebruikt te worden, gezien te worden als zwak of zacht en de controle te verliezen.  
Valkuil:
Neiging om te willen beheersen, controleren en hoge eisen te stellen.


KLEUR GEEL

Interactief, Invloed , Inspireren, Initiatief  

Denk hierbij aan; zonnig geel, stralend geel, fleurig geel, vrolijk geel. Deze mensen tonen zowel initiatiefrijk als mensgericht gedrag. Deze mensen worden gedreven door een interactief temperament en houden van erkenning.

DISC kleur geel

Kwaliteit: Inspireren van anderen om actie te ondernemen. Snel, optimistisch, communicatief, overtuigend en creatief denken.
Gemotiveerd door: Openlijke erkenning, uitwisselen van gedachten, goede sfeer en gezelligheid. En in de belangstelling staan.
Moeite met: Ideeën praktisch tot uitvoer brengen. Beperkingen, routine en het bijhouden van rapportages. Precisie werk.
Jouw omgang met I: Heb aandacht voor hun ideeën. Geef ze ruimte om te praten en geef openlijke erkenning. 
Heeft anderen nodig die: Details invullen en routinewerk willen doen, processen afwerken en controleren.  
Houdt van:
Vriendelijke sfeer, contact met anderen en humor.
Angst om: Afgewezen, buitengesloten te worden en verlies van sociale goedkeuring. 
Valkuil: Flexibiliteit wat chaotisch kan worden. Verlies van focus. 


KLEUR GROEN

Stabiliteit, Support gevend, Sociaal, Samen

Denk hierbij aan; natuurlijk groen, rustgevend groen, gedegen groen. Deze mensen tonen zowel ondersteunend als mensgericht gedrag. Deze mensen worden gedreven door een support gevend temperament en houden van stabiliteit

DISC kleur groen

Kwaliteit: Luisteren, het brengen van harmonie in het team. Het coördineren en samenwerken met anderen. Ondersteunen.   
Gemotiveerd door: Waardering, begrip en waardevolle relaties. Voorspelbaarheid en rust.  
Moeite met: Veranderingen. Competitie en werken met dictatoriale en onvriendelijke mensen. Te snelle veranderingen.
Jouw omgang met S: Heb aandacht voor hun gevoelens. Praat in rustig tempo.   
Heeft anderen nodig die: Details invullen en routinewerk willen doen. Processen afwerken en controleren.  
Houdt van:
Serieuze waardering, duidelijke verwachtingen en harmonie. 
Angst om: Stabiliteit en veiligheid te verliezen en de confrontatie aan te gaan.
Valkuil: Afwachtend en omgaan met veranderingen. Conflict vermijdend. 


KLEUR BLAUW

Consciëntieus, Calculerend, Conformerend, Correct

Denk hierbij aan; conservatief blauwhelder blauw, koel blauw. Deze mensen tonen zowel ondersteunend als taakgericht gedrag. Deze mensen worden gedreven door een consciëntieus temperament en houden van perfectie.

DISC kleur blauw

Kwaliteit: Organiseren, plannen voordat ze een besluit nemen. Detaillistisch kwaliteitswerk. Analyseren. Snel denken en langzaam praten
Gemotiveerd door: Goedkeuring, erkenning op inhoud. Logica en details. Krijgen van tijd en ruimte voor werk.
Moeite met: Onvoorspelbare mensen of omgeving. Openheid en werken in groepen (werkt liever alleen). 
Jouw omgang met C: Heb aandacht voor hun gedachten. Wees niet te informeel. 
Heeft anderen nodig die: Mensen die snel beslissingen kunnen nemen en compromissen kunnen sluiten.
Houdt van: Data analyseren, spreadsheets, statistieken en schema’s. Correcte procedures. 
Angst om: Kritiek te krijgen. En om precisie en kwaliteit in het werken wat los te laten. 
Valkuil: Trage besluitvorming, vasthouden en delegeren


Zoals gezegd laat niemand in zijn temperament en gedrag één DISC kleur zien. Door het afnemen van een DISC-gedragsprofiel bij Abundant Life wordt duidelijk welke DISC kleuren bij jouw voorkeursgedrag passen, zowel privé als in werksituaties.   

Klik hieronder op de link voor meer informatie over:


De kleuren van DISC

DISC kent de vier primaire kleuren Rood, Geel, Groen en Blauw. Maar bij een meer diepgaande DISC analyse, spreken we over een combinatie van de vier gedragstendensen die je kan terug vinden in de DISC profielen. Dat houdt dus in dat veel mensen bijv. een D/I profiel, of een S/C profiel hebben. Deze gecombineerde profielen kan je ook een DISC kleur geven. Het is dan als een schilder die de de verschillende kleuren verf mengt tot een nieuwe kleur. Hieronder kan je naast de 4 DISC kleuren, nog 4 gecombineerde kleuren vinden in het DISC wiel (met een omschrijving erbij).  

DISC

Hippocrates en de DISC kleuren

Hippocrates van Kos was een Griekse arts en wijsgeer die zo'n 600 jaar voor Christus leefde. Hij is de grondlegger van de 'temperamentenleer'. Dit is een theorie over vier te onderscheiden persoonlijkheid typen. Hippocrates gaat uit van een holistisch mensbeeld, dat wil zeggen dat zowel de psychische als fysieke aspecten samen een eenheid vormen. De indeling van 4 typen temperamenten, kan je ook terugvinden in het DISC model. 

We sommen de vier temperamenten van Hippocrates met het bijbehorende DISC profiel hieronder op. 

1. Het cholerische type (opvliegend)

Synoniemen van het cholerische persoonlijkheidstype zijn onder andere: heftig, vurig, opvliegend, energiek en licht geraakt.
Volgens Hippocrates is de cholericus rusteloos. Hij is soms wat hard van buiten, maar van binnen is hij zacht en teder.

DISC en het cholerische type

In de temperamentenleer van Hippocrates kreeg de cholericus het natuurlijk element VUUR als zinnebeeld mee. Als we kijken naar het DISC profiel, dan past de kleur ROOD van D het beste bij het de cholerische persoonlijkheidsstijl. 

Vuur - hippocrates

2. Het sanguïnische type (energiek)

Hippocrates moest hier denken aan de synoniemen positivist, optimist. Iemand die de zonnige kant van het leven benadrukt en mogelijkheden ziet. In de omschrijving van een sanguinische temperament lezen we ook dat we hier te maken hebben met iemand die goed is in sociale contacten. Die ook moeite heeft om zich op één ding te concentreren.

DISC en het sanguïnische type

In de temperamentenleer van Hippocrates kreeg de sanguinicus het natuurlijk element LUCHT als zinnebeeld mee. Als we kijken naar het DISC profiel, dan past de kleur GEEL van I het beste bij het de sanguïnische persoonlijkheidsstijl.

Lucht - Hippocrates

3. Het flegmatische type (traag)

Hippocrates moest hier denken aan woorden als zakelijk, evenwichtig, geduldig, rustig, soms wat koel. Iemand met het flegmatische temperament is stabiel, houdt van regelmaat en rust. Hij laat ‘zich de kop niet gek maken’.   

DISC en het flegmatische type

In de temperamentenleer van Hippocrates kreeg de flegmaticus het natuurlijk element WATER als metafoor mee. Als we kijken naar het DISC profiel, dan past de kleur GROEN van S het beste bij de flegmatische persoonlijkheidsstijl. (Ter aanvulling: Bij de groene DISC-kleur wordt de S naast stabiel, wel meer als warm en relationeel omschreven) 

Water - Hippocrates

4. Het melancholische type (zwaartillend)

Hippocrates moest hier denken aan woorden als zwaarmoedig, weemoedig, betrouwbaar. Iemand met dit temperament is zeer eerlijk Hij komt niet snel met een conclusie, weegt alles af en analyseert. Hij voelt zich nog wel eens onbegrepen en gaat solistisch door het leven.  

DISC en het melancholische type

In de temperamentenleer van Hippocrates kreeg de melancholicus het natuurlijk element AARDE als metafoor mee. Als we kijken naar het DISC profiel, dan past de kleur BLAUW van C het beste bij de melancholische persoonlijkheidsstijl.  

Aarde - Hippocrates

De temperamentenleer van Hippocrates van Kos is interessant omdat dit de eerste arts uit de oude wereld is, die zich bezig hield met het typeren van de persoonlijkheid. Zijn stelling dat deze persoonlijkheden voortkwamen uit een teveel of tekort aan bepaalde lichaam-sappen (denk aan bloed, gal, slijm) is achterhaald en niet wetenschappelijk hard te maken. 

Toch is het wel interessant om te zien dat zijn indeling van 4 persoonlijkheidstypen, veel overeenkomsten heeft met de vier DISC kleuren die we vandaag de dag kunnen koppelen aan het zichtbare gedrag.