Overzicht Tarieven 

Abundant Life houdt van transparantie. We zijn helder over onze tarieven en voeren geen kleine lettertjes. In de coaching en trainingen die wij geven, gaan wij voor de hoogste kwaliteit. We vinden het van groot belang dat de klant tevreden is en verder komt. Onze tarieven zijn zorgvuldig samengesteld en ondanks dat ze scherp zijn, kunnen we hiermee wel de kwaliteit bieden die nodig is. De tarieven zijn niet onderhandelbaar.  

Abundant Life is de organisatie van coach en trainer Sander van Dijk. Daarnaast bestaat het team uit een office medewerker, een technicus (voor de online trainingen) en bij grotere trainingen worden bevriende collega trainers en coaches ingezet. 
De trainers hebben allemaal ruime ervaring, zijn geaccrediteerd en laten zich voortdurend scholen.  


Tarieven

Alle onderstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW en reiskosten € 0,28 per km).
Voor al onze diensten gelden de algemene voorwaarden.

Belbin teamtraining en Belbin workshop


Inhoud:

Een Belbin training geeft een schat aan informatie over de diverse teamrollen binnen een team. Er wordt gekeken naar de sterktes en zwaktes van de teamrollen. Verder hoe deze groepsrollen in een team zich tot elkaar verhouden en zij het beste ingezet kunnen worden voor de hoogste productiviteit. Abundant Life biedt hiervoor teamtrainingen aan (doorgaans 2 dagdelen). De basis voor een Belbin teamtraining is een Belbin Rapport van Interplace. Ook worden er Belbin workshops aangeboden (doorgaans 1 dagdeel). Afhankelijk van de wensen van de klant, kan hier ook het meer eenvoudige Abundant Life Belbin Rapport voor gebruikt worden. Belbin trainingen en workshops kunnen ook online gegeven worden.   

Uitleg Belbin Rapporten:  
1. Interplace Belbin-rapport 

Bij een Belbin Teamtraining wordt er gebruik gemaakt van een zeer uitgebreid Belbin rapport. Deze 360° scan wordt door Abundant Life ingekocht bij Interplace (Belbin Nederland). Deze Belbin scan is de enige erkende Belbin analyse die geaccrediteerde Belbintrainers gebruiken. Het Belbin rapport is wetenschappelijk getoetst en gebaseerd op de psychologisch erkende Big Five persoonlijkheidsanalyse. Deze interplace scan van 15 pagina's waar een consultrapport bij in zit, is de basis voor een zorgvuldige teamtraining.
Een aantal weken voorafgaand aan de teamtraining wordt er een online vragenlijst opgestuurd. De kandidaat vult deze vragenlijst in en laat ook minimaal 4 anderen digitaal een vragenformulier invullen over zijn functioneren. De scores en de uitwerking hiervan zijn op de trainingsdag te vinden in het Belbin Rapport. 


2.
Abundant Life Belbin rapport 

Abundant Life heeft zelf ook een Belbin rapport. Het AL Belbin Rapport kan ingezet worden tijdens een Belbin Workshop. De vragenlijst wordt vooraf opgestuurd en kan door de kandidaat ingevuld worden. Het verschil met de Interplace scan is o.a. dat er niet gevraagd wordt om nog aan 4 anderen een vragenlijst in te vullen. Daardoor gaat deze Belbin teamrol analyse uit van je zelfperceptie. Toch geeft ook dit rapport zeker een goede eerste indruk, waar je goed mee aan de slag kan.
Om de kosten te drukken kan ook het AL Belbin Rapport ingezet worden voor een teamtraining.   

 

BELBIN TARIEF
Training of Workshop, 1 DAGDEEL (voor max 10 deelnemers) € 550,-
Training, 2 DAGDELEN (voor max 10 deelnemers) € 950,-
Training of Workshop 1 DAGDEEL voor meer dan 10 deelnemers in overleg. Afhankelijk of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie. Overleg
Training, 2 DAGDELEN voor meer dan 10 deelnemers in overleg. Afhankelijk of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie. Overleg
Meerkosten bij een online training of workshop, 1 DAGDEEL (studio, technicus, aparatuur) € 350,-
Meerkosten bij een online training of workshop, 2 DAGDELEN (studio, technicus, aparatuur) € 500,-
Belbin Interplace rapport (1 tot 3 deelnemers). Digitaal en ingebonden exemplaar. Tarief per stuk: € 95,-
Belbin Interplace rapport (4 tot 7 deelnemers). Digitaal en ingebonden exemplaar. Tarief per stuk: € 85,-
Belbin Interplace rapport (7 tot 10+ deelnemers). Digitaal en ingebonden exemplaar. Tarief per stuk: € 79,-
AL. Belbin rapport (1 tot 3 deelnemers) Digitaal en ingebonden exemplaar. Tarief per stuk: € 55,-
AL. Belbin rapport (vanaf 4 deelnemers) Digitaal en ingebonden exemplaar. Tarief per stuk: € 55,-
Individueel Belbin coachingsgesprek (ook mogelijk via ZOOM). Uur tarief: € 79,-

DISC training

DISC teamtraining en DISC workshop

Inhoud:
Een DISC training geeft in korte tijd enorm veel inzicht in gedragspatronen, zowel van je zelf als van de ander. DISC is een zeer effectief instrument voor gedragsanalyse en eenvoudig te begrijpen. Bij een DISC training of workshop wordt er gekeken naar welke gedragstendensen dominant zijn en welke niet. Deze gedragstendensen worden uitgedrukt in DISC-kleuren. DISC helpt teams in zelf inzicht, samenwerken en communicatie. Verder zet Abundant Life ook DISC in voor effectieve Sales trainingen

Om inzicht te krijgen in je eigen DISC profiel, wordt er gebruikt gemaakt van gevalideerde testen van Persolog. Deze testen zijn betrouwbaar en kunnen alleen ingezet worden door geaccrediteerde DISC trainers.

Abundant Life biedt DISC teamtrainingen aan die doorgaans twee dagdelen beslaan. Een DISC workshop beslaat 1 dagdeel. DISC Trainingen en Workshops kunnen ook online gegeven worden. 

Uitleg Persolog DISC-gedragsrapport:
Bij een DISC Teamtraining of Workshop wordt er gebruik gemaakt van het Persolog DISC profiel. Dit gedragsrapport wordt ingekocht bij de internationale organisatie Persolog waar Abundant Life bij geaccrediteerd is. Voorafgaand aan de training of coaching wordt middels een digitale vragenlijst de score in beeld gebracht en in het rapport verwerkt.
De DISC gedragsanalyse is gevalideerd en uitgebreid getoetst op universiteiten. Het rapport van .. pagina's, is de basis voor een zorgvuldige salestraining, teamtraining, workshop en wordt ook veel ingezet voor individuele coaching en leiderschapstrainingen.

DISC TARIEF
Teamtraining of Workshop, 1 DAGDEEL (voor max 10 deelnemers) € 550,-
Teamtraining, 2 DAGDELEN (voor max 10 deelnemers) € 950,-
Salestraining, 2 DAGDELEN (voor max 10 deelnemers) € 950,-
Salestraining, 2 DAGDELEN met acteur (voor max 10 deelnemers) € 1500,-
Training of Workshop 1 DAGDEEL voor meer dan 10 deelnemers in overleg. Afhankelijk of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie. Overleg
Training, 2 DAGDELEN voor meer dan 10 deelnemers in overleg. Afhankelijk of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie. Overleg
Meerkosten bij een online training of workshop, 1 DAGDEEL (studio, technicus, aparatuur) € 350,-
Meerkosten bij een online training of workshop, 2 DAGDELEN (studio, technicus, aparatuur) € 500,-
DISC Persolog Gedragsrapport (1 tot 3 deelnemers). Tarief per stuk: € 85,-
DISC Persolog Gedragsrapport (4 tot 6 deelnemers). Tarief per stuk: € 65,-
DISC Persolog Gedragsrapport (7 tot 10+ deelnemers). Tarief per stuk: € 45,-
Individueel DISC coachingsgesprek (ook mogelijk via ZOOM). Uur tarief: € 79,-

Zes Denkhoeden training

Inhoud:
De zes denkhoeden van Edward de Bono zijn uitermate geschikt om een team te helpen elkaars krachten in te zetten voor een goede besluitvorming. Het team leert bij deze training 'lateraal' te denken. Door teamleden een 'andere denkhoed' te geven, wordt er geleerd om buitenkaders te denken en een vraagstuk op verschillende manieren aan te vliegen. Resultaat? Een gedegen plan van aanpak, een omschreven visie die de vuurproef kan doorstaan. 
Door een trainer van buitenaf hiervoor in te zetten (krijgt in eerste instantie de blauwe denkhoed), wordt het team echt empowered om met de Zes Denkhoeden aan de slag te gaan. 
Vooral teams die veel te maken hebben met beleid maken, het schrijven van een visie of plan van aanpak, hebben baat bij deze training. Tijdens deze training wordt er zowel onderwijs gegeven over het 'laterale denken' en worden er casussen voorgelegd waar het team mee kan oefenen. Ook is het mogelijk dat het bedrijf zelf een casus, vraagstuk inbrengt, waar die dag mee gewerkt kan worden. Deze training is geschikt voor teams vanaf 3 tot 10 mensen. 

Een training om te werken met de Zes Denkhoeden kan onderdeel zijn van een DISC- of Belbin-teamdag, maar kan natuurlijk ook op zichzelf gegeven worden.  

zes denkhoeden
ZES DENKHOEDEN TARIEF
Teamtraining of Workshop, 1 DAGDEEL (voor max 10 deelnemers) € 550,-
Teamtraining, 2 DAGDELEN (voor max 10 deelnemers) € 950,-
Meerkosten bij een online training of workshop, 1 DAGDEEL (studio, technicus, aparatuur) € 350,-
Meerkosten bij een online training of workshop, 2 DAGDELEN (studio, technicus, aparatuur) € 500,-
Individueel coachingsgesprek met als onderdeel uitleg van de Zes Denkhoeden (ook mogelijk via ZOOM). Uur tarief: € 79,-

Leiderschapscoaching (o.a. Stephen Covey en Ken Blanchard) 

Inhoud:
Er is veel vraag naar leiderschapscoaching. Abundant Life coacht geregeld mensen die willen groeien in leiderschap. Je kan dan denken aan thema's als invloed (Blanchard), communicatie (regels van feedback geven), time management (Eisenhower matrix), en de 7 eigenschappen van Covey. Vaak wordt voor een stuk zelfinzicht begonnen met zicht krijgen op het DISC profiel en worden er oefeningen gedaan met het kernkwadrant van Daniël Ofman. We bieden ook supervisie aan.  

Soms is het voor een bedrijf mogelijk om subsidie te krijgen voor leiderschapscoaching. Zo werken wij voor bedrijven in de metaalsector die subside krijgen van het OOM

LEIDERSCHAPSCOACHING TARIEF
Intake (inventariseren wensen) € 0,-
DISC Persolog Gedragsrapport. Tarief per stuk: € 89,-
Coachingsgesprekken (ook digitaal mogelijk via ZOOM). Uur tarief: € 79,-
Supervisie € 79,-

Info brochure:

Bestel hier onze info brochure voor een helder overzicht van ons aanbod.
Deze brochure bevat ook een vereenvoudigde DISC-test, die een leuke indruk geeft over jouw unieke gedragsprofiel
Bestel de brochure nu!