Overzicht Tarieven 

Abundant Life houdt van transparantie. We zijn helder over onze tarieven en voeren geen kleine lettertjes. In de coaching en trainingen die wij geven, gaan wij voor de hoogste kwaliteit. We vinden het van groot belang dat de klant tevreden is en verder komt. Onze tarieven zijn zorgvuldig samengesteld en ondanks dat ze scherp zijn, kunnen we hiermee wel de kwaliteit bieden die nodig is. De tarieven zijn niet onderhandelbaar.  

Abundant Life is de organisatie van coach en trainer Sander van Dijk en werkt samen met andere trainers. Daarnaast bestaat het team uit een office medewerker en een technicus (voor de online trainingen).  

De trainers hebben allemaal ruime ervaring, zijn geaccrediteerd en laten zich voortdurend scholen.  


Tarieven 2024

Alle onderstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW en reiskosten € 0,38 per km).
Doorgaans wordt er gereden vanaf Wierden of Breukelen of Zaandam
Voor al onze diensten gelden de algemene voorwaarden. Tarieven op de offerte zijn de geldende tarieven. Deze kunnen vanwege maatwerk, inhuur externe trainer of door het geven van trainingen in een andere taal afwijken

Belbin teamtraining en Belbin workshop


Inhoud:

Een Belbin training geeft een schat aan informatie over de diverse teamrollen binnen een team. Er wordt gekeken naar de sterktes en zwaktes van de teamrollen. Verder hoe deze groepsrollen in een team zich tot elkaar verhouden en zij het beste ingezet kunnen worden voor de hoogste productiviteit. Abundant Life biedt hiervoor teamtrainingen aan (1 dagdeel of een hele dag). De basis voor een Belbin teamtraining is een Belbin Rapport van Interplace. 

Het is ook mogelijk om de training online te laten plaatsvinden.

Uitleg Belbin Rapporten:  
Interplace Belbin-rapport 

Bij een Belbin Teamtraining wordt er gebruik gemaakt van een zeer uitgebreid Belbin rapport. Deze 360° scan wordt door Abundant Life ingekocht bij Interplace (Belbin Nederland). Deze Belbin scan is de enige erkende Belbin analyse die geaccrediteerde Belbintrainers gebruiken. Het Belbin rapport is wetenschappelijk getoetst en gebaseerd op de psychologisch erkende Big Five persoonlijkheidsanalyse. Deze interplace scan van 15 pagina's waar een consultrapport bij in zit, is de basis voor een zorgvuldige teamtraining. Tevens wordt er bij de individuele rapporten ook een teamrapport vertrekt. 
Een aantal weken voorafgaand aan de teamtraining wordt er een online vragenlijst opgestuurd. De kandidaat vult deze vragenlijst in en laat ook minimaal 4 anderen digitaal een vragenformulier invullen over zijn functioneren. De scores en de uitwerking hiervan zijn op de trainingsdag te vinden in het Belbin Rapport. 

Het Interplace rapport zelf wordt uitgebreid met nog extra informatie over de Belbin methodiek. Daar komen tevens nog (invul) opdrachten bij, welke gebruikt worden tijdens de teamtraining. 
Het rapport wordt uitgeprint, ingebonden en tijdens de training uitgedeeld en tevens nog digitaal verstrekt.

Het is ook mogelijk om het Belbin rapport in Engels te ontvangen. Vraag naar de voorwaarden.

BELBIN TARIEF
Training of Workshop, 1 DAGDEEL (voor max 6 deelnemers) € 675,-
Training, 2 DAGDELEN (voor max 6 deelnemers) € 1.050,-
Training of Workshop 1 DAGDEEL voor meer dan 6 deelnemers in overleg. (Afhankelijk van de grote van de groep en of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie.) Overleg
Training, 2 DAGDELEN voor meer dan 6 deelnemers in overleg. (Afhankelijk van de grote van de groep en of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie.) Overleg
Belbin Interplace rapport (1 tot 3 deelnemers). Aangevuld met extra informatie over de Belbin methode. Tevens uitgebreid met (invul) opdrachten welke gebruikt wordt tijdens de coching of teamtraining. Het totaal wordt ingebonden en hardcopy verstrekt tijdens de training en digitaal opgestuurd. Tarief per stuk: € 95,-
Belbin Interplace rapport (4 tot 6 deelnemers).Aangevuld met extra informatie over de Belbin methode. Tevens uitgebreid met (invul) opdrachten welke gebruikt wordt tijdens de coching of teamtraining. Het totaal wordt ingebonden en hardcopy verstrekt tijdens de training en digitaal opgestuurd. Tarief per stuk: € 87,50
Belbin Interplace rapport (7+ deelnemers). Aangevuld met extra informatie over de Belbin methode. Tevens uitgebreid met (invul) opdrachten welke gebruikt wordt tijdens de coching of teamtraining. Het totaal wordt ingebonden en hardcopy verstrekt tijdens de training en digitaal opgestuurd. Tarief per stuk: € 85,-
Individueel Belbin coachingsgesprek (ook mogelijk via MS Teams / Zoom / Webex). Uur tarief: € 95,-

DISC training

DISC teamtraining en DISC workshop

Inhoud:
Een DISC training geeft in korte tijd enorm veel inzicht in gedragspatronen, zowel van je zelf als van de ander. DISC is een zeer effectief instrument voor gedragsanalyse en eenvoudig te begrijpen. Bij een DISC training of workshop wordt er gekeken naar welke gedragstendensen dominant zijn en welke niet. Deze gedragstendensen worden uitgedrukt in DISC-kleuren. DISC helpt teams in zelfinzicht, samenwerken en communicatie. Verder zet Abundant Life ook DISC in voor effectieve Sales trainingen

Om inzicht te krijgen in je eigen DISC profiel, wordt er gebruikt gemaakt van gevalideerde testen van Persolog of MapsTell. Deze DISC analyses zijn betrouwbaar en kunnen alleen ingezet worden door geaccrediteerde DISC trainers.

Abundant Life biedt DISC teamtrainingen aan die 1 dagdeel of een hele dag beslaan. Follow-up trainingen zijn ook mogelijk. DISC Trainingen en Workshops kunnen ook online gegeven worden. 

Uitleg DISC profielen:
Bij een DISC teamtraining wordt er gebruikt gemaakt van een DISC profiel. Deze rapporten worden ingekocht bij Persolog of bij MapsTell. 
Voorafgaand aan de training of coaching wordt middels een digitale vragenlijst de score in beeld gebracht en in het rapport verwerkt.
De DISC gedragsanalyse is gevalideerd en uitgebreid getoetst op universiteiten. Het rapport is de basis voor een zorgvuldige teamtraining en salestraining en wordt ook veel ingezet voor individuele coaching en leiderschapstrainingen. Hieronder gaan we uit van het Persolog Persoonlijkheidsprofiel, maar we bieden ook nog het Persolog Mastery Report en de rapporten van MapsTell. 

DISC TARIEF
Training of Workshop, 1 DAGDEEL (voor max 6 deelnemers) € 675,-
Teamtraining, 2 DAGDELEN (voor max 6 deelnemers) € 1.050,-
Salestraining, 1 DAGDEEL (voor max 6 deelnemers) € 775,-
Salestraining, 2 DAGDELEN (voor max 6 deelnemers) € 1.500,-
Salestraining, 2 DAGDELEN met acteur (voor max 6 deelnemers) € 2.500,-
Training of Workshop 1 DAGDEEL voor meer dan 6 deelnemers in overleg. (Afhankelijk van de grote van de groep en of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie.) Overleg
Training, 2 DAGDELEN voor meer dan 6 deelnemers in overleg. (Afhankelijk van de grote van de groep en of er een extra teamtrainer bij moet komen voor assistentie.) Overleg
DISC Persolog Persoonlijkheidsrapport (1 tot 6 deelnemers). Digitaal en ingebonden verstrekt. Tarief per stuk: € 85,-
DISC Persolog Persoonlijkheidsrapport (7+ deelnemers). Digitaal en ingebonden verstrekt. Tarief per stuk: € 72,-
Individueel DISC coachingsgesprek (ook mogelijk via Zoom/Teams/Webex). Uur tarief: € 95,-

Zes Denkhoeden training

Inhoud:
De zes denkhoeden van Edward de Bono zijn uitermate geschikt om een team te helpen elkaars krachten in te zetten voor een goede besluitvorming. Het team leert bij deze training 'lateraal' te denken. Door teamleden een 'andere denkhoed' te geven, wordt er geleerd om buitenkaders te denken en een vraagstuk op verschillende manieren aan te vliegen. Resultaat? Een gedegen plan van aanpak, een omschreven visie die de vuurproef kan doorstaan. 
Door een trainer van buitenaf hiervoor in te zetten (krijgt in eerste instantie de blauwe denkhoed), wordt het team echt empowered om met de Zes Denkhoeden aan de slag te gaan. 
Vooral teams die veel te maken hebben met beleid maken, het schrijven van een visie of plan van aanpak, hebben baat bij deze training. Tijdens deze training wordt er zowel onderwijs gegeven over het 'laterale denken' en worden er casussen voorgelegd waar het team mee kan oefenen. Ook is het mogelijk dat het bedrijf zelf een casus, vraagstuk inbrengt, waar die dag mee gewerkt kan worden. Deze training is geschikt voor teams vanaf 3 personen. 

Een training om te werken met de Zes Denkhoeden kan onderdeel zijn van een DISC- of Belbin-teamdag, maar kan natuurlijk ook op zichzelf gegeven worden.  

zes denkhoeden
ZES DENKHOEDEN TARIEF
Teamtraining of Workshop, 1 DAGDEEL (voor max 15 deelnemers) € 1000,-
Individueel coachingsgesprek met als onderdeel uitleg van de Zes Denkhoeden (ook mogelijk via Zoom/Teams/Webex). Uur tarief: € 95,-

LEIDERSCHAPSCOACHING TARIEF
Intake (inventariseren wensen) € 0,-
DISC Persolog Gedragsrapport. Tarief per stuk: € 89,-
Coachingsgesprekken / consultancy (ook digitaal mogelijk via Zoom/Teams/Webex). Uur tarief: € 95,-
Supervisie € 95,-

Info brochure:

Bestel hier onze info brochure voor een helder overzicht van ons aanbod.
Deze brochure bevat ook een vereenvoudigde DISC-test, die een leuke indruk geeft over jouw unieke gedragsprofiel
Bestel de brochure nu!