Informatie en uitleg over het DISC-model  


Disc geeft...

  • Inzicht in de sterke eigenschappen van de persoon,
  • Begrip in mogelijke valkuilen en uitdagingen van jezelf en de ander,
  • Helderheid onder welke (werk)omstandigheden iemand het best tot zijn of haar recht komt,
  • Handvatten hoe er op de beste manier leiding gegeven kan worden,
  • Basis voor een betere onderlinge communicatie en samenwerking,
  • Tools voor mensen die willen groeien in overtuigingskracht, wat bijv. nodig kan zijn voor sales,
  • Inzicht hoe op een effectieve manier time management ingezet kan worden.   


Betrouwbaarheid DISC *

We maken gebruik van het DISC-persoonlijkheidsprofiel van Persolog. Dit model is door diverse, universiteiten onderzocht op haar betrouwbaarheid en validiteit. Dit is overigens een doorgaand proces. Zo worden geregeld DISC-vragenlijsten aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten.
Analyses in het laatste onderzoeksrapport, laten zien dat het instrument van Persolog meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en zodoende hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door de participanten. De betrouwbaarheidsscore tikt 90% aan. Dat is voor een gedragsanalyse zeer betrouwbaar en daardoor ook effectief!   

* Klik HIER voor meer achtergronden en uitleg


Hoe ziet een DISC-Training eruit?
Bekijk
DEZE pagina 


DISC Workshop Kleuren

De 4 persoonlijkheidsstijlen van DISC uitgelegd

DISC gaat uit van 4 fundamentele persoonlijkheids-temperamenten die staan voor een bepaald gedrag.
Deze gedragsprofielen worden tijdens de training in kaart gebracht door een wetenschappelijk getoetste vragenlijst. 
Hieronder een korte uitleg over waar DISC voor staat.

DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Typerend voor mensen met een hoge D-stijl 
D = Je kan ze omschrijven als Dominante, Daadkrachtige en Directe mensen. Dit zijn zelfverzekerde doelgerichte mensen die taakgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door zichtbare resultaten.  De confrontatie gaan zij niet uit de weg. Ze houden er niet van om ingeperkt te worden in hun vrijheid. Kleur ROOD

Typerend voor mensen met een hoge I-stijl:   
I = Je kan ze omschrijven als Invloedrijk, Inspirerend en Interactief. Dit zijn de zelfverzekerde, enthousiaste mensen die mensgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door invloed uit te oefenen op mensen en willen graag in de belangstelling staan.  Ze gaan emoties niet uit de weg. Ze houden er niet van om alleen te zijn. Kleur GEEL:

Typerend voor mensen met een hoge S-stijl:    
S = Je kan ze omschrijven als Stabiel, Sociaal en Support-gevend. Dit zijn de terughoudende, loyale mensen die mensgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door een harmonieuze, voorspelbare omgeving en willen graag helpen en ondersteunen.  Ze gaan routinewerk en procedures niet uit de weg. Ze houden niet van plotselinge veranderingen en onduidelijkheid. Kleur GROEN

Typerend voor mensen met een hoge C-stijl:     
C = Je kan ze omschrijven als Consciëntieus, Correct en Calculerend. Dit zijn de terughoudende, analytische mensen die taakgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door gedetailleerd precisie werk en gaan voor kwaliteit. Hoogstaande uitdagingen op hun werkgebied, gaan ze niet uit de weg. Ze houden niet van tijdsdruk en emotionele mensen. Kleur BLAUW
 
Tot slot: Het is belangrijk op te merken dat deze vier stijlen in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig zijn, echter bijna altijd in verschillende intensiteit. 

Sander van Dijk trainer

Achtergrond van de DISC-methode

De eerste aanzet tot het DISC-model kunnen we vinden bij dr. William Moulton Marston. Hij was een psycholoog die in 1928 het boek Emotions of Normal People publiceerde.
Het was vervolgens professor dr. John Geier, die aan de universiteit van Minneapolis het model verbeterd heeft en aan heeft laten sluiten bij de laatste psychologische inzichten. Deze inzichten heeft Geier ondergebracht bij de internationale organisatie Persolog, een opleidingsinstituut die trainers traint in DISC. Het DISC-model is een populair instrument welke wereldwijd ingezet wordt. Het model is makkelijk te begrijpen en overzichtelijk.     

Sander van Dijk is gecertificeerd DISC-trainer door Persolog. Hij gebruikt hun materialen en volgt jaarlijks cursussen om vanuit de laatste inzichten trainingen en coaching te geven.

Een andere training die Abundant Life ook aanbiedt voor het in kaart brengen van teams, is een Belbin-training. Klik hier voor meer informatie en hier voor de verschillende Belbin-Teamrollen.   


Klik HIER om te zien welke trainingen en workshops Abundant Life aanbiedt op het gebied van DISC