Informatie en uitleg over het DISC-model  

Het DISC model is een prachtige tool, die naar schatting door 100 miljoen mensen wereldwijd dagelijks met succes wordt ingezet. De DISC methode wat Abundant Life inzet is een wetenschappelijk betrouwbaar gedragsmodel en eenvoudig te begrijpen en toe te passen. Vanwege de toepasbaarheid zijn wij daarom ook enthousiast om dit te gebruiken in o.a. teamtrainingen en salestrainingen. Het DISC model zetten we ook in voor onze online trainingen.   

DISC model geeft...

  • Inzicht in de sterke eigenschappen van de persoon,
  • Begrip in mogelijke valkuilen en uitdagingen van jezelf en de ander,
  • Helderheid onder welke (werk)omstandigheden iemand het best tot zijn of haar recht komt,
  • Handvatten hoe er op de beste manier leiding gegeven kan worden,
  • Basis voor een betere onderlinge communicatie en samenwerking,
  • Tools voor mensen die willen groeien in overtuigingskracht, wat bijv. nodig kan zijn voor sales,
  • Inzicht hoe op een effectieve manier time management ingezet kan worden.   


De 4 persoonlijkheidsstijlen van DISC model uitgelegd

DISC gaat uit van 4 fundamentele persoonlijkheids-temperamenten die staan voor een bepaald gedrag. Ze zijn onder te verdelen in initiatief nemende (D en I) en terughoudende profielen (C en S). En in Taakgericht (D en C) en Mensgericht (I en S). 

Deze gedragsprofielen worden tijdens de training in kaart gebracht door een wetenschappelijk getoetste vragenlijst.

 

DISC Model

Hieronder een korte uitleg over het DISC Model:

DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Typerend voor mensen met een hoge D-stijl 
D = Je kan ze omschrijven als Dominante, Daadkrachtige en Directe mensen. Dit zijn zelfverzekerde doelgerichte mensen die taakgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door zichtbare resultaten.  De confrontatie gaan zij niet uit de weg. Ze houden er niet van om ingeperkt te worden in hun vrijheid. In het DISC model is de kleur ROOD

Typerend voor mensen met een hoge I-stijl:   
I = Je kan ze omschrijven als Invloedrijk, Inspirerend en Interactief. Dit zijn de zelfverzekerde, enthousiaste mensen die mensgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door invloed uit te oefenen op mensen en willen graag in de belangstelling staan.  Ze gaan emoties niet uit de weg. Ze houden er niet van om alleen te zijn. In het DISC model is de kleur GEEL:

 

Typerend voor mensen met een hoge S-stijl:    
S = Je kan ze omschrijven als Stabiel, Sociaal en Support-gevend. Dit zijn de terughoudende, loyale mensen die mensgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door een harmonieuze, voorspelbare omgeving en willen graag helpen en ondersteunen.  Ze gaan routinewerk en procedures niet uit de weg. Ze houden niet van plotselinge veranderingen en onduidelijkheid. In de DISC methode is de kleur GROEN

Typerend voor mensen met een hoge C-stijl:     
C = Je kan ze omschrijven als Consciëntieus, Correct en Calculerend. Dit zijn de terughoudende, analytische mensen die taakgericht te werk gaan. Ze worden gemotiveerd door gedetailleerd precisie werk en gaan voor kwaliteit. Hoogstaande uitdagingen op hun werkgebied, gaan ze niet uit de weg. Ze houden niet van tijdsdruk en emotionele mensen. In het DISC model is de kleur BLAUW
 
Tot slot: Het is belangrijk op te merken dat deze vier stijlen in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig zijn, echter bijna altijd in verschillende intensiteit. 

 

Uitleg DISC model

Achtergrond van de DISC-model

De eerste aanzet tot het DISC-model kunnen we vinden bij dr. William Moulton Marston. Hij was een psycholoog die in 1928 het boek Emotions of Normal People publiceerde.
Het was vervolgens professor dr. John Geier, die aan de universiteit van Minneapolis het model verbeterd heeft en aan heeft laten sluiten bij de laatste psychologische inzichten. Deze inzichten heeft Geier ondergebracht bij de internationale organisatie Persolog, een opleidingsinstituut die trainers traint in DISC. Het DISC-model is een populair instrument welke wereldwijd ingezet wordt. Het model is makkelijk te begrijpen en overzichtelijk.     

Sander van Dijk is gecertificeerd DISC-trainer door Persolog. Hij gebruikt hun materialen en volgt jaarlijks cursussen om vanuit de laatste inzichten trainingen en coaching te geven.

Een andere training die Abundant Life ook aanbiedt voor het in kaart brengen van teams, is een Belbin-training. Hier wordt gewerkt met de 9 teamrollen.    


Info brochure:

Bestel hier onze info brochure voor een helder overzicht van ons coaching- en trainingsaanbod.
Deze brochure bevat ook een vereenvoudigde DISC-test, die een leuke indruk geeft over jouw unieke gedragsprofiel. De brochure wordt gratis opgestuurd.

Bestel de brochure nu!