Teamtraining

Een teamtraining is erop gericht om in een positieve, opbouwende sfeer een groep concrete tools te geven, om op een bepaald gebied zich te verdiepen en verder te ontwikkelen. Welke team training zoek jij?

Abundant Life biedt diverse vormen van teamtrainingen aan.

Ook online teamtrainingen zijn mogelijk. Lees daar meer over onderaan de pagina.  

Teamtraining

De volgende teamtrainingen bieden we aan:

 • DISC Teamtraining: elkaar beter leren kennen
 • BELBIN Teamtraining: beter leren samenwerken
 • ZES DENKHOEDEN Teamtraining: leren vruchtbaar te brainstormen en te komen tot betere besluitvorming  
 • DISC SALES Teamtraining: Verbeter je verkoopstrategie en klantvriendelijkheid  
 • KERNKWADRANT Teamtraining: gebruik maken van elkaars (kern)kwaliteiten 

'Bij elkaar komen is een beginbij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes'
- Henry Ford-


Waarom een teamtraining?

Vele onderzoeken laten zien dat een goed functionerend team, van essentieel belang is voor succes. Denk bij succes aan schaalvergroting, omzet, zichtbaarheid, impact en invloed. Waar voorheen, in de oude bestuurscultuur een team gezien werd als een uitvoerend orgaan van de directie, zien we vandaag de dag dat de verhoudingen veel minder top down zijn en het rendement vooral aanwezig is bij teams die zelf verantwoordelijkheden krijgen en eigenaarschap kennen. Het investeren in teams is dan ook van groot belang, om een succesvolle organisatie te zijn.

De bestseller 'Good to great' van organisatie deskundige, Jim Collins, geeft aan dat een goed functionerend team, de belangrijkste basis is voor succes binnen een bedrijf. Een prachtige visie, gelikte marketing, een goed opgezette infrastructuur, maar een falend team brengt je helemaal nergens.

Investeer daarom in je team en maak gebruik van een team training.  

Good to great

Wie geeft de team trainingen?  


1. DISC teamtraining

DISC staat ook wel bekend als de 'kleurentraining'. De DISC methode is een uiterst succesvol en begrijpelijk model wat mensen helpt om zicht te krijgen in het voorkeursgedrag van jezelf en dat van de ander. Door jezelf beter te leren kennen en de ander te begrijpen, ontstaat er een betere en effectievere wijze van werken. Begrip van elkaars gedragsprofielen, maakt dat de verstandhouding onder elkaar beter wordt en werkvreugde toeneemt. Dat geeft een enorme boost aan de teamspirit

teamtraining DISC

Voorgaand aan de DISC team training wordt middels een online vragenlijst, een DISC-analyse gedaan bij de deelnemer. De DISC analyse die Abundant Life gebruikt is wetenschappelijk gevalideerd en betrouwbaar. In de uitslag worden middels drie grafieken de gedragsprofielen zichtbaar gemaakt. Daarin wordt zichtbaar hoe hoog mensen scoren in hun gedrag op:

 1. Dominantie, wat ook staat voor: Daadkracht, Directheid en Doen.     
 2. Invloed, wat ook staat voor: Inspirerend, Interactief en Innemend.  
 3. Stabiel, wat ook staat voor: Sociaal, Support gevend en Sociaal.  
 4. Consciëntieus, wat ook staat voor: Correct, Calculerend en Cognitief.   

De bovenstaande gedragskleuren zijn een duiding hoe iemands voorkeursgedrag eruit ziet. Mensen zijn daarin nooit één kleur. Het DISC instrument meet de intensiteit van het gedrag per kleur en ook nog eens per situatie.  

Inhoud team training

Tijdens de teamtraining wordt verder ingezoomd op de betekenis van de gedragsanalyse.
Elke deelnemer krijgt een uitgebreid persoonlijkheidsrapport, waar de persoonlijke DISC gedragsanalyse in staat. Daarnaast bevat het rapport diverse opdrachten en aanbevelingen om te groeien in effectief gedrag.

Tijdens de DISC teamtraining krijgen de deelnemers zicht op elkaars profielen, worden er diverse interactieve opdrachten gedaan en zijn er verwerkingsoefeningen. Een DISC team training geeft positieve energie aan het team en een bewustwording van elkaars capaciteiten.  

De DISC training kan op verzoek ook in het Engels gegeven worden. De profielen zijn dan Engelstalig en ook de presentatie en training.

DISC tea

2. BELBIN teamtraining

'Belbin' is een sinds de jaren 80 beproefde en betrouwbare methode om zicht te krijgen op elkaars 'teamrollen'. De methode is ontwikkeld door Meredith Belbin, een Engelse psycholoog die zo'n 10 jaar diepgravend onderzoek deed naar 'succesvolle teams'.

Na het observeren en experimenteren met honderden teams kwam hij er achter, dat er 9 van elkaar te onderscheiden karakterrollen, de zogenoemde teamrollen, zijn.

Iemand heeft 2 á 3 natuurlijke teamrollen. Dit zijn teamrollen waar je geen moeite voor hoeft te doen en waar je energie van krijgt als je 'daarin beweegt'.
Daarnaast zijn er nog zo'n 3 secundaire teamrollen die niet natuurlijk voor je zijn, maar waar je wel aanleg voor hebt. Hier moet je iets meer je best voor doen om in te functioneren.
De overige rollen, zijn de vermijdbare teamrollen. Deze rollen kan beter iemand anders vervullen.  

Belbin Rapport

Voorafgaand aan de teamtraining, krijgt elke deelnemer een online vragenlijst opgestuurd. Het is daarnaast ook mogelijk om 4 tot 6 observanten online uit te nodigen om feedback op de deelnemer te geven. Op deze wijze komt een zeer betrouwbaar beeld naar voren in de eindscore. De eindscore vertelt welke teamrollen iemand heeft. De score, samen met concrete aanbevelingen staat in een ingebonden Belbin Rapport wat de deelnemer bij de team training ontvangt. Abundant Life vult het rapport nog aan met o.a. groepsopdrachten, die tijdens de teamtraining voorbij zullen komen.   

Inhoud teamtraining

Tijdens de teamtraining wordt er uitgebreid stil gestaan bij de 9 verschillende teamrollen.

 • Wat zijn de kenmerkende karakterollen en kwaliteiten van de medewerkers?
 • Hoe kunnen deze teamrollen elkaar aanvullen in plaats van frustreren?
 • Hoe kan je groeien in je teamrol?
  Maar ook; welke teamrollen moet je juist vermijden?

De training wordt op een interactieve wijze gegeven. Verder krijgen teamleden praktische opdrachten die zij samen moeten vervullen en waarop zij kunnen reflecteren, hoe er samengewerkt wordt en welke teamrollen er naar boven komen.  

Ook wordt er een teamscan gemaakt: Welke rollen zijn in het team sterk aanwezig, welke minder en welke helemaal niet.?    


Een Belbin team training helpt om elkaars karakterrollen beter te leren kennen, zodat medewerkers effectiever kunnen samenwerken en zelf meer in hun eigen kracht kunnen staan.  

Belbin Teamtraining

De Belbin teamtraining van Abundant Life, heeft ons team van 25 leerkrachten bruikbare inzichten gegeven. De dag zelf werd met veel enthousiasme en doorleefde kennis gegeven door trainer Sander van Dijk. Maar ook nu, ná de trainingsdag, kunnen wij verder door blijven bouwen door de teamrollen van Belbin in te zetten. Deze training is de investering zeker waard voor elke organisatie!  
- Referentie: Directeur Els Bos, Plechelmusschool Hengelo 

interactieve belbin training

3. MBTI teamtraining

De MBTI teamtraining biedt teams inzicht in de 16 unieke persoonlijkheidstypes en hoe deze van invloed zijn op communicatie en samenwerking. Het gebruik van de 'Myers-Briggs Type Indicator' is gebaseerd op Jung's psychologische theorieën en is ontwikkeld door Myers en Briggs. Jaarlijks maken miljoenen mensen wereldwijd gebruik van deze methode, die haar waarde in teamverband heeft bewezen. Bij Abundant Life zijn we enthousiast over deze methode. 

Een MBTI teamtraining verbetert communicatie, helpt conflicten op te lossen, verhoogt productiviteit en versterkt werkrelaties. Het MBTI-rapport biedt inzicht in zelfkennis, groei en ontwikkeling, en teamdynamiek.

MBTI meet de voorkeuren van individuen op vier dimensies:

 • Extraversie versus Introversie,
 • Waarneming versus Intuïtie,
 • Denken versus Voelen,
 • Beoordelen versus Waarnemen.

Deze voorkeuren resulteren in 16 verschillende persoonlijkheidstypen.

De training omvat uitleg over de totstandkoming van de 16 persoonlijkheidstypen, waarbij we uitleg geven dat MBTI gedragsstijlen voorkeuren zijn en geen vaste categorieën.  

De inhoud van de MBTI-training omvat de basisbeginselen, zelfontdekking (leren kennen van je eigen krachten, de wijze hoe je de omgeving waarneemt en hoe je keuzes maakt), teamdynamiek, communicatie en we kijken naar een persoonlijke actieplan, zodat de training ook na afloop een duidelijke meerwaarde heeft. Interactieve groepsopdrachten maken de training boeiend en effectief.

MBTI voor teams

4. Zes Denkhoeden teamtraining

Edward de Bono is de bedenker van de Zes Denkhoeden. Een prachtig model wat in gezet kan worden om op een hoger niveau, methodisch te brainstormen. We hebben hier een speciale website voor de 'hoeden van de bono' geschreven. Een Zes Denkhoeden teamworkshop is echt gericht op het benutten van elkaars creativiteit. Deze training kan ook goed als een vervolg gegeven worden na een eerder afgenomen DISC- of Belbinteamtraining. 

Het inzetten van de Denkhoeden maakt dat er vanuit diverse invalshoeken naar een idee, probleem, of uitdaging gekeken kan worden. Dit wordt 'lateraal denken' genoemd. Dit resulteert in betere, doordachte besluitvorming en jaagt de creativiteit aan.  

Abundant Life kan gevraagd worden om zo´n proces van brainstormen te leiden. Maar ook kan er een team training over de Zes Denkhoeden gegeven worden. Door tijdens een teamtraining kennis te vergaren over lateraal denken en te oefenen met deze methode, kunnen de 'Zes Denkhoeden' na de teamtraining, blijvend worden ingezet in het bedrijf.   

Bono hoeden

5. Sales- en klantvriendelijkheid teamtraining

Verkoop heeft alles te maken met twee aspecten:

 1. Productkennis. Gedegen informatie over het product. Waar is het voor geschikt? Hoe werkt? Wat kan het? Hoe pas je het toe? Wat zijn de eventuele bijwerkingen, of beperkingen. Een verkoper die iets verkoopt waar hij weinig kaas van gegeten heeft, gaat vroeg of laat nat. Dit is overigens ook iets wat geldt voor de medewerkers van de service desk, infopoints, enz.  
 2.  Mensenkennis. Wat voor een type persoon heb je voor je. Om het nog iets concreter te zeggen, welke gedragsstijl van mij, sluit aan bij de ander. Hoe kan ik overtuigend overkomen, zonder daarmee de ander te verliezen.

Bij deze team training, zetten wij vol in op het tweede punt. Voor de Sales en Klantvriendelijkheids teamtraining, maken we daarvoor gebruik van de DISC methode.
DISC is een zeer praktisch instrument om het voorkeursgedrag van de ander te doorgronden en daagt de verkoper uit om zijn of haar gedrag hierop aan te passen. Deze training is ook zeer goed in te zetten voor mensen die in de 'customer service branche' werken en willen gaan voor een hoge klanttevredenheid.   

OMA aan de LSD

6. Kernkwadrant teamtraining

Tijdens de Kernkwadrant training, wordt er gewerkt met het Kernkwadrant van Ofman. Dit is een inzicht gevend model, waarmee de kernkwaliteiten van teams en personen handig kunnen worden vastgesteld. Het laat tevens ook zien waar knelpunten voor komen.


Het kernkwadrant bevat vier elementen:

 • Kernkwaliteit: waarover krijg ik regelmatig complimenten? Wat maakt mij tot wie ik ben?
 • Valkuil: wat zou ik minder moeten doen en uit zich als ik gestrest ben? Wat is de kwaliteit waar ik soms te ver in doorschiet?
 • Uitdaging: wat zou ik eigenlijk meer moeten doen? Wat is het tegenovergestelde van mijn valkuil?
 • Allergie: welk gedrag van anderen irriteert me mateloos? Wat is nu het tegenovergestelde van mijn kernkwaliteit?

 

Wil jij jouw Kernkwadrant ontdekken? Samen met het team dit van elkaar leren kennen? Doe dan een Kernkwadrant Team training.

 • Deze training is overigens ook goed te combineren met bijv. de DISC of Belbintraining. 
 • Tevens geven we deze kernkwadrant training of workshop ook geregeld als follow-up voor een DISC- of Belbinteamtraining.  

7. Overige communicatie training

Bovenstaande trainingen gaan vaak over samenwerken en communicatie.
We bieden naast het bovenstaande aanbod nog andere trainingen aan die inzoomen op communicatie.

 • Transactionele Analyse training
  Tijdens de Transactionele Analyse (TA) training, staan we stil bij de theorie van de TA van Eric Berne. Een praktisch en inzicht gevendmodel die de 'transacties' (communicatiepatronen) 'analyseert'.
  De Transactionele Analyse gaat er vanuit dat je kan communiceren vanuit je Kind (communiceren vanuit primaire emoties), Ouder (communiceren vanuit zorg of oordeel) en Volwassen (communiceren vanuit verstand zonder oordeel in hier en nu). De TA gaat uit van actie en reactie en dat wij interacties positief kunnen beïnvloeden door vanuit een andere Ego positie te communiceren.
   
  Een ander element van de TA is de Dramadriehoek en de Winnaarsdriehoek. Bij de Dramadriehoek training staan wij stil hoe mensen in een negatief communicatiepatroon terecht kunnen komen (Namelijk die van Aanklager, Redder en Slachtoffer). 
  Die Dramadriehoek is om te vormen naar een Winnaarsdriehoek. Dan wordt de Aanklager een Bouwer, de Redder een Coach en het Slachtoffer een Hulpvrager
  Kennis van de TA en het inzetten van de Winnaarsdriehoek helpt om te komen tot constructieve communicatie. 
Dramadriehoek training
 • Gebruik LSD en laat OMA thuis
  Bovenstaand is een belangrijk hulpmiddel voor een vuistregel voor verbindend gesprek. 
  LSD gaat over: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
  OMA gaat over het achterwegen laten van Oordeel, Mening en Adviezen tijdens een gesprek
  Wij trainingen mensen in deze methode. Zodat in een gesprek je echt dieper het gesprek met iemand kan aangaan en ook echt kan horen wat iemand beweegt. Tegelijkertijd helpt LSD en Laat Oma thuis ook om je gesprekspartner te helpen zelf zijn of haar gedachten te ordenen en/of een eigen oordeel of mening over iets te vormen. 
  Bij deze trainingen komt naast theorie ook altijd praktische opdrachten kijken om ermee te oefenen. 

 • Feedback training (feedback geven en ontvangen)
  Hoe kan je nu het beste een boodschap aan iemand adresseren. Op een veilige en zorgvuldige manier en ook met maximaal effect. En hoe ga je nu zelf om met feedback. Hoe maak je het niet persoonlijk en kan het juist een betere versie van jezelf maken? 
  Tijdens de 'feedback geven en ontvangen training' geven we theorie en praktisch onderwijs, al dan niet met rollenspelen om dit in te oefenen. We doen dit aan de hand van praktische modellen. 
teamtraining


Online teamtraining

Online teamtraining is bij ons ook mogelijk. Vooral voor mensen die op afstand werken of thuiswerken kan een online team training en uitkomst zijn. We hebben hier een speciale methode voor bedacht en kunnen hier onze studio voor gebruiken. 
Tegelijkertijd zien we een online teamtraining vooral als optie als het daadwerkelijk bij elkaar komen niet lukt. De voorkeur heeft wel een fysieke training. 
Uitgebreide informatie over de mogelijkheden van een online teamtraining, is hier te vinden.   

Online Teamtraining

Waarom kiezen voor een team training bij Abundant Life?


Meer info over een Teamtraining?

Wil je meer weten over één van onze team trainingen?
Wil je graag een offerte op maat ontvangen?    

We komen graag met jou in contact!  

Stel hieronder je vraag en we maken ons aanbod graag concreet, door je vrijblijvend een offerte op te sturen.  


Bestel hier gratis onze info brochure voor een helder overzicht van ons aanbod via het contact formulier