BLOGS: Inspirerende gedachten bij pakkende quotes


Hieronder staan quotes, waar Sander geregeld iets interessants bij schrijft. Ze zijn ook te vinden op social media.  

 

🔹 Veel bedrijven hebben te maken met het gegeven dat medewerkers SNELLER VERTREKKEN dan hen lief is. Een onderzoek uit 2016 liet zien dat de gemiddelde tijd dat iemand bij dezelfde werkgever blijft, 4,6 jaar is. En hoe JONGER de generatie, hoe eerder ze switchen als het hen niet bevalt.

🔹 MILLENIALS (Generatie Y, 19 tot 34 jaar), blijven bijvoorbeeld maar gemiddeld een kleine 3 jaar bij dezelfde baas.

🔹 Een te snelle doorlooptijd kan negatieve effecten hebben. Het is KOSTBAAR om mensen in te werken en lastig om bij snelle wisselingen een solide team te vormen. Komt het wel tot SAMENWERKEN en ontstaat er synergie, dan zul je SUCCES zien.

💡 TIP: Hoe BEHOUD je je medewerkers?
Een belangrijke sleutel is het geven van COMPLIMENTEN en waardering. Bij Millennials is aangetoond dat ze liever horen dat ze iets goed doen, dan dat je dit laat blijken met een financiële bonus of lease auto.

Welke waardering en feedback komt nu echt binnen?
Elke persoon heeft een andere GEDRAGSSTIJL. Leer daarover meer tijdens een DISC-training bij Abundant Life. 

 


🔹 Onlangs hoorde ik het nog iemand tegen mij zeggen: “Ik wil graag een LEIDER WORDEN”. Nu moet ik altijd wat glimlachen bij zo’n (goedbedoelde!) opmerking. John Maxwell heeft mij geleerd dat namelijk IEDEREEN een leider is! Want als het goed is, geef je dagelijks leiding aan...JEZELF! Ja… als het goed is…  

🔹 Stel je eens de vraag: Heb jij al DE REGIE over je eigen leven genomen? Of laat jij je leiden door de meningen en waardering van anderen.

🔹 Plato zei: “als je geen plan hebt voor je eigen leven, word je al snel onderdeel van het leven van een ander”. Een leider onderscheidt zich van de massa, omdat hij ergens voor durft te staan en moedig is.
Tegelijkertijd begint dit ook door te weten wat het inhoudt om te dienen en jezelf soms weg te cijferen.
Dit lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Het gaat om jouw autonome keuze.      

💡 TIP: Door dichtbij jezelf te blijven, trouw te zijn ‘in het kleine’ waar je over bent aangesteld en door gedisciplineerd (hard) te werken, ontwikkel je het karakter van een leider. 
'Jezelf kennen, de ander begrijpen', is een belangrijke slogan van Abundant Life. Laat je coachen om te groeien in leiderschap! 


🔹 Als een team goed is samengesteld, dan heb je te maken met medewerkers die verschillende KWALITEITEN bezitten. Maar hoe benut je nu elkaars krachten?
🔹 Omdat de ander soms zo ANDERS kan zijn dan jou, is dit niet altijd even makkelijk. Soms kom je in elkaars ‘ALLERGIE’. Je gaat je irriteren aan de ander. Herkenbaar?
Ga er niet tegen strijden! Start eerst met een vraag aan jezelf: “Wat zegt die ‘allergie’ die ik bij de ander ervaar, nu eigenlijk over MIJ? Grote kans dat de ander een kwaliteit laat zien, die jij mist. Door dit te ontdekken, is het makkelijker om respect en meer begrip op te brengen voor de ander.
🔹 Respect en begrip voor elkaar zijn immers belangrijke voorwaarden voor een goede SAMENWERKING tussen collega’s!
Is er onderling RESPECT voor elkaars kwaliteiten en benut je elkaars competenties? Dan zijn de teamleden aanvullend en dus krachtiger!  
Maar BEGRIJPEN ze elkaar onvoldoende of is er onderling weinig respect? Dan kan er snel wrijving ontstaan en gaan ze elkaar tegenwerken.
💡 Tip: Herken de kracht bij de ander en daag jezelf uit om de ander hierin niet alleen in te respecteren maar ook aan te moedigen de kwaliteiten in te zetten!


🔹 ‘De waarheid zal je BEVRIJDEN. Dit is een 2000 jaar oude bekende uitspraak van Jezus Christus uit Nazareth. Hij zei dit in het kader van ‘vast zitten aan dingen, waar je maar moeilijk van af kan komen’. De waarheid geeft jou inzicht, bijvoorbeeld dat je niet vrij bent, ergens aan iets vast zit wat je ten diepste onvrij maakt. Jezus confronteerde mensen met hun BLINDE VLEKKEN. De meesten konden zijn uitspraak echter niet waarderen.   
🔹 Confrontatie van jouw blinde vlekken is wat een COACH kan doen. Hij loopt met je mee, stelt jouw vragen en hoort je praten. Na verloop van tijd kan hij je CONFRONTEREN met wat je zegt. Zo kunnen er bijv. discrepanties zijn tussen wat je echt zegt te willen, maar wat je in je gedrag vervolgens niet laat zien. De coach kan een stukje ‘waarheid’ laten zien wat jou een mooier en GELUKKIGER mens kan maken.   
🔹 MAAR… Je moet die waarheid wel willen aanvaarden en toepassen. Confrontaties op blinde vlekken zijn vaak pijnlijk. Ja, inderdaad ‘ze kunnen je mateloos irriteren’.

💡 TIP:  Als iets jou irriteert, PAS DAN OP! Duik niet meteen weg, treed niet direct in de ontkenning of aanval. Ga reflecteren. Vraag jezelf af wat ‘waarheid’ is. En als het ‘waarheid’ is, doe er dan wat mee en PAS HET TOE.  een tekst te typen.


De psycholoog, Abraham Maslow stelt dat elk mens een bepaalde “behoeften opbouw” doorloopt. Deze basisbehoeften piramide wordt ook wel de ‘Piramide van Maslow’ genoemd.

In volgorde van belangrijkheid, onze 5 basisbehoeften: 
🔹  FYSIEKE BASISBEHOEFTEN (eten, drinken, zuurstof, slaap, kleding, onderdak)
🔹  BESTAANSZEKERHEID (lichamelijke veiligheid)
🔹  SOCIALE BEHOEFTE (er bij horen, saamhorigheid, liefde)
🔹  ERKENNING (waardering, gezien worden, vertrouwen)
en als laatste:
🔹  ZELFONTPLOOING (persoonlijke groei, je roeping uitwerken)

De eerste 4 lagen ontvang je of zoeken je op. Maar er is MOED nodig voor zelfontplooiing en vereist stappen. PERSOONLIJKE GROEI ziet Maslow niet als luxe, maar als fundamenteel voor ons mens zijn. Het toont jou eigen uniciteit.  
💡 TIP: Wat zijn jouw dromen? Wat is jouw ROEPING? Schrijf ze op en maak een STAPPENPLAN hoe je deze kan verwezenlijken. Een COACH zou je hierbij kunnen helpen.


Ook deze maand september zijn er weer een aantal bedrijven die Abundant Life gevraagd hebben voor een teamtraining.
Zo'n TEAMBUILDINGSDAG mist zijn uitwerking, zeker niet! 

Juist in deze tijd, waar er ook veel op afstand is (of nog steeds wordt) gewerkt, is het investeren in de éénheid van je team van groot belang.
Want ook in het werk geldt...: Samen sta je altijd STERKER!    

Ga daarom voor een TEAMTRAINING:
    
DISC Teamtraining: https://www.abundantlife.nl/disc/disc-training 
BELBIN Teamtraining: https://www.abundantlife.nl/belbin/belbin-training