Trainingen leidinggevenden praktische beroepen

Abundant Life is gespecialiseerd in het coachen en trainen van medewerkers die actief zijn in de praktische beroepen, zoals de houtbewerking, installatietechniek en de metaalsector (aangesloten bij het OOM).
Dit kunnen uiteraard trainingen zijn voor management en directie, maar ook voor de medewerkers die actief zijn op de werkvloer is er specifieke scholing. Deze pagina richt zich vooral op de laatste categorie.

De chef op de werkvloer

We zien vaak dat in de praktische beroepen, de aansturing gedaan wordt door een medewerker die zijn sporen heeft verdiend in het leveren van goed werk. De medewerker is loyaal aan het bedrijf, toont expertise door jarenlange ervaring en werkt zich zodoende naar boven.
Hij wordt aangesteld als chef of hoofd over een aantal medewerkers. Hij krijgt de taak om mensen te begeleiden en heeft vanuit de directie een bepaald mandaat.

Een prachtige uitdaging, de praktische kennis is er wel, maar…

 • Hoe stuur je nu mensen aan?

 • Hoe geef je feedback? 

 • Hoe ga je om met kritiek? 

 • Hoe zet je collega’s in hun kracht? 

 • Hoe zorg je ervoor dat het team goed samenwerkt?  

 • Hoe plan en deel je goed je tijd in? 

Geregeld gaan hier vaak zaken moeizaam of mis. De leider is praktisch geschoold, vaak op LBO of MBO niveau en heeft dit eigenlijk nooit geleerd op school. 
De wil is er wel, maar er missen tools. Praktische handvatten. 

Train de chef 

Abundant Life heeft speciaal voor deze doelgroep trainingen opgesteld. Dit kunnen groepsgerichte trainingen zijn voor meerdere hoofden (vaak een wat groter bedrijf), of individuele trainingen.
De scholing is zowel gericht op de theorie als de praktijk, waar bijvoorbeeld rollenspellen bij komen kijken en praktische opdrachten.
De training is goed behapbaar voor mensen die weinig kennis hebben van het managementjargon.   

OOM Bijdrage

Inhoud van de training

De trainingen zijn maatwerk. Daarom is er vooraf een intake, waar de wensen worden geïnventariseerd. Het aanbod van de scholing sluit hierbij aan.

Doorgaans bevatten trainingen deze elementen:  

 • Inzicht krijgen in jouw (leidinggevende) stijl, door een DISC- of BELBIN-Teamrollen training,
 • Communicatie training (o.a. aansturen, feedback geven en ontvangen),    
 • Timemanagement en planning,
 • Je team meekrijgen, mensen enthousiasmeren,
 • Omgaan met “moeilijke” collega’s.

OOM trainingsbudget

In ons bedrijf hebben we vele medewerkers die met name praktisch geschoold zijn. Fantastische mannen die goed zijn in hun vak.
Op communicatief gebied valt er nog wel eens wat te leren. Ik ben dankbaar dat ik Abundant Life heb leren kennen. Zij hebben er werk van gemaakt om ook coaching- en trainingstrajecten te ontwikkelen die perfect aansluiten bij onze LBO en MBO geschoolde medewerkers. Ik zie concrete veranderingen in gedrag en een positievere samenwerking op de werkvloer. Dat is een enorme winst! Als directie bieden wij daarom nu aan meerdere medewerkers, waaronder onze chefs, deze training aan.

Als je werkzaam bent in de metaalsector, dan is het goed om te weten dat het OOM (opleiding ontwikkeling metaalbewerking) met een serieus bedrag financieel wil bijdragen aan deze trajecten. Mijn advies: Investeer niet alleen met trainingen in het MT of directie, maar juist ook in deze belangrijke doelgroep. Hier is veel winst te behalen. Ik beveel Sander van Dijk van Abundant Life, van harte hiervoor aan.

Frank Weening
Directeur Dutch Blower


OOM persoonlijke trainingstoelage

Het OOMopleiding ontwikkeling metaalbewerking stelt voor haar leden een Persoonlijke trainingstoelage (50% van de trainingskosten) en een ontwikkelingsbudget (€1800,- per kalenderjaar) beschikbaar voor opleiding en training.    
Een prachtige stimulans om de medewerkers tot een hoger plan te brengen.
Diverse medewerkers zijn door Abundant Life met een OOM-toelage getraind en opgeleid.