Over de cirkel van invloed en betrokkenheid

Bij de eerste eigenschap van Covey, Wees Proactief, legt Covey uit dat we in ons leven te maken hebben met twee cirkels, die van Betrokkenheid en die van Invloed. Het onderscheid weten tussen deze twee cirkels, maakt dat we proactief onze weg kunnen gaan.

Maar wat is nu die cirkel van invloed en betrokkenheid?

Covey's 'Cirkel van Betrokkenheid'

Covey noemt deze cirkel ‘circle of concern’.  Dit is de cirkel die buiten de cirkel van invloed staat (over deze cirkel later meer).

Er zijn tal van zaken die een beroep op ons kunnen doen. Zaken die ons raken, waar we mentaal of emotioneel mee bezig kunnen zijn. Echter, het zijn ook zaken waar we eigenlijk maar weinig (of niets) aan kunnen veranderen. Omdat het simpelweg te groot is: Het weer, de wereldeconomie, politiek, gedrag van anderen, corona pandemie, enz. Of omdat we er niet verantwoordelijk voor zijn, geen mandaat hebben om er iets aan te kunnen doen: Gedrag van je leidinggevende, ontslag doordat het bedrijf houdt op te bestaan, een boom die de gemeente kapt of een gat in de weg die maar niet gedicht wordt.

In de cirkel van betrokkenheid kan het gaan om grote of kleine dingen. Maar het is opvallend, dat we ons soms om de kleinste dingen, het meest druk kunnen maken. Daarmee maken we de cirkel van betrokkenheid heel groot in ons leven. Voortdurend besteden we onze tijd, ons denken en praten aan deze zaken waar we geen enkele invloed op hebben. Dit is reactief gedrag. Externe factoren bepalen zo ons leven!

Twee zaken die binnen de cirkel van betrokkenheid liggen:

  1. Consequenties: Je bent vrij om je gedrag te bepalen, maar je ziet niet altijd de gevolgen ervan in. Als je kiest voor een bepaalde respons, kies je ook voor de daarbij behorende consequenties.

  2. Vergissingen: Soms had je iets niet gedaan als je de consequenties van te voren had geweten. Het besef dat gemaakte fouten behoren tot de cirkel van betrokkenheid is de belangrijkste vorm van proactiviteit. Als je een fout niet inziet, herstelt en ervan leert, maak je een vergissing van een andere orde van zelfbedrog en zelf rechtvaardiging.


Info brochure:

Bestel hier onze info brochure voor een helder overzicht van ons aanbod.
Deze brochure bevat ook een vereenvoudigde DISC-test, die een leuke indruk geeft over jouw unieke gedragsprofiel
Bestel de brochure nu! 


Coach- en Trainingstrajecten Abundant Life

Covey's 'Cirkel van Invloed'

De ander cirkel, heet de Cirkel van Invloedcircle of influence’. Proactieve mensen willen zoveel mogelijk bezig zijn in deze cirkel. Je spant je in voor zaken, die je echt kan veranderen en waar jij invloed op hebt. Het kan gaan over opvoeding, creatief bezig zijn op werk, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor zaken die je niet goed hebt gedaan en daarvoor excuses vragen. Als je leeft vanuit de cirkel van invloed, laat je je drijven door waarden zoals verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, trouw, integriteit, liefde en respect. Je blijft dichtbij jezelf en kijkt wat je kan beïnvloeden, veranderen en doet dat ook.  
Iemand die leeft vanuit de cirkel van invloed probeert zelf een deel van de oplossing te zijn en niet van het probleem. Hij probeert zijn cirkel van invloed uit te breiden, zodat de cirkel van betrokkenheid in zijn leven steeds kleiner wordt. Dit vraagt een gefocust leven waar elke dag een afweging gemaakt dient te worden: Is dit probleem iets wat thuishoort in de cirkel van betrokkenheid of die van invloed?

Vraag jezelf af, waar heb ik directe invloed, indirecte invloed en geen invloed op.

  • Directe invloed; problemen die betrekking hebben op je eigen gedrag
  • Indirecte invloed; problemen die betrekking hebben op het gedrag van andere mensen;
  • Geen invloed; problemen waaraan je niets kunt doen of aan kunt veranderen.

In de trainingen van Abundant Life komt deze eenvoudige uitspraak vaak voorbij als het gaat over de 'Cirkel van Invloed' 

'Laat gaan, of doe er wat aan'  Om te weten of je iets moet laten gaan (cirkel van betrokkenheid), of dat je tot actie moet overgaan (cirkel van invloed), kan het volgende schema je helpen:  

Bron schema: Boek Fluitend Veranderen pg. 70, 2013 Bart van den Belt 


Het is goed om jezelf telkens weer de vraag te stellen: Is dit mijn gebied? Is dit mijn cirkel van invloed? Kan ik daadwerkelijk waarde toevoegen, zaken veranderen? Of moet ik accepteren dat het niet kan. Stephen Covey heeft hiervoor de volgende uitspraak:  

"De moed hebben te veranderen wat ik kan en moet veranderen,

het inzicht te accepteren wat ik niet kan veranderen

en de wijsheid om het verschil tussen deze beiden te zien" 


Vergroot je Cirkel van Invloed

Hoe het ook zij. De insteek is om de aandacht die jij geeft aan de 'Cirkel van Betrokkenheid' te verkleinen en energie te steken in je 'Cirkel van Invloed', zodat deze vergroot wordt.