Informatie over de Roos van Leary 

Verbeter je relatie met anderen door bewust te sturen met gedrag.

Je kent het wel: Je stelt in jouw ogen een ‘normale vraag’, maar je gesprekspartner komt met een ‘verontwaardigde reactie’. Of je partner stelt een vraag op een manier die bij jou weerstand oproept. Je denk vaak dat onenigheid in communicatie gaat over inhoud, over een meningsverschil. Maar als we er beter naar kijken gaat het veel vaker over de ‘onderlinge relatie’.
Nu is het goede nieuws: Die relatie is te beïnvloeden. Namelijk door de wijze hoe je communiceert, door je stemgebruik en intonatie.
Als je het gedrag van een ander wilt beïnvloeden, is de wijze waarop je iets zegt van groot belang. Onderzoek laat ziet dan het Het gaat lang niet altijd om inhoud, argumenten

De Roos van Leary is een communicatiemodel ontwikkeld door de Klinisch psycholoog Timothy Leary. In 1957 publiceerde hij zijn ‘Interpersonal Diagnosis of Personality’. Zijn uitgangspunt is dat gedrag gedrag oproept. Actie geeft reactie. Als de zender daar van bewust is, dan weet hij ook welke vorm van communicatie het gewenste effect geeft bij de ontvanger.
Want zo zegt de theorie: De manier waarop mensen op bepaald gedrag reageren is in veel situaties voorspelbaar.
De essentie van het model is dan ook dat je door je bewust op een bepaalde manier te gedragen, anderen kunt beïnvloeden.

De kern van de Roos van Leary bestaat uit vier kwadranten. Die inhoud van deze vier kwadranten zijn nog nader te specificeren, wat we verderop zullen doen.

De vier kwadranten worden in vieren gedeeld door een horizontale en een verticale as:

De twee assen:

 • De horizontale as, waarbij het gaat om intimiteit en affectie (SAMEN) of juist het ontbreken daarvan (TEGEN)
 • De verticale as, waarbij het gaat om controle, invloed en dominantie (BOVEN) of juist het ontbreken daarvan (ONDER)

  Hiernaast een plaatje van het kwadrant

  In het kort samengevat krijg je dan 4 communicatie- of gedragsstijlen:
 • Boven – Samen: leidend en helpend in communicatie
 • Onder – Samen: meewerkend en volgend in communicatie 
 • Boven – Tegen: concurrerend en aanvallend in communicatie 
 • Onder – Tegen: opstandig en teruggetrokken in communicatie
Roos van Leary model

Nu zijn deze 4 kwadranten ook weer per kwadrant onder te verdelen in 2 segmenten. 
In totaal krijg je dan 8 ‘taartstukken’ van gedrag en communicatie: 

 

De aanname dat gedrag voorspelbaar gedrag oproept wordt in het model zichtbaar door de twee gedragssoorten die (verticaal) tegenover elkaar staan aan elkaar te koppelen.
Zij vormen dan samen een patroon: een manier van met elkaar omgaan die voorspelbaar wordt, die de relatie als het ware vastzet.
Er zijn vier patronen:

 • Aanvallend gedrag roept opstandig gedrag op.
 • Concurrerend gedrag roept wantrouwig gedrag op.
 • Leidend gedrag roept teruggetrokken gedrag op.
 • Helpend gedrag roept meewerkend gedrag op.

Deze patronen ontstaan omdat we van nature geneigd zijn aanvallend of complementair gedrag te vertonen. Dat is soms ook wel zo prettig, maar als de patronen vast gaan zitten, kunnen ze een belemmering vormen voor goede samenwerking.
Om de patronen te doorbreken, moet je het naastliggende gedrag in het model (horizontaal of verticaal) vertonen.
Als iemand zich bijvoorbeeld concurrerend gedraagt en jij hebt de neiging je wantrouwig op te stellen, dan kun je dat patroon doorbreken door voor leidend gedrag te kiezen.
Je gesprekspartner zal dan overschakelen op afhankelijk gedrag. En als je gesprekspartner zich agressief gedraagt (en jij dar met opstandig gedrag op reageert), dan kun je dat patroon doorbreken door te kiezen voor helpend gedrag.
Je gesprekspartner zal dan overschakelen op aanpassend gedrag.

Ontdek de communicatiestijl van jezelf en de ander

Tijdens teamtrainingen zet Abundant Life de Roos van Leary in voor zelfinzicht. Je krijgt namelijk helderheid over je persoonlijke voorkeursstijl. Daarmee kun je een beeld vormen van de sterkte en zwakke punten van jouw stijl. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid de communicatiestijl van anderen te herkennen en in te zien dat deze stijl misschien anders is dan die van jou – maar dat anders niet ‘verkeerd’ is. Je oordeel over de ander wordt daarmee automatisch milder en dat geeft minder spanning. Je leert via het model in te zien hoe de communicatie tussen twee personen verloopt. Personen met overeenkomstige stijlen werken over het algemeen makkelijker samen, terwijl er bij tegengestelde stijlen vaak sprake is van probleem. Als je dit onderkent, dan ben je beter in staat je gedrag bij te sturen, zodat de communicatie soepeler verloopt. Dat is een extra functie van het model: Je ziet precies op welke wijze jij je stijl kunt aanpassen om effectiever in samenwerkingsrelaties te functioneren.

Roos van Leary trainen

Roos van Leary en Belbin-teamrollen

De Roos van Leary en de Belbin Teamrollen zijn goed samen met elkaar te combineren. Het is dan ook mogelijk om zowel de Belbin Teamrollen als de Roos van Leary tijdens een Belbin Teamtraining met elkaar te combineren.     

Aanbod Roos van Leary training

Abundant Life biedt de 'Roos van Leary' training aan. Je zult tijdens de training inzicht krijgen hoe je communiceert en wat dit doet met de ander. Naast theorie zullen we de praktijk ingaan met diverse rollenspelen
Zo word jij je nog meer bewust van je eigen communicatiestijl en leer je deze effectief in te zetten. 

Bijzonderheden: 

 • Training is interactief, met theorie en praktijk onderdelen
 • Tijdsduur in overleg, kosten op aanvraag
 • Tijdsduur: 2 dagdelen