De Zes Denkhoeden training

 • Hoe kan je komen tot een goede groepsdiscussie en mensen helpen om buitenkaders te denken?
 • Hoe kan je nou op een constructieve manier brainstormen en tot bevredigende besluitvorming komen?

Er zijn een aantal methodes die aan bovenstaande vragen kunnen bijdragen. Eén beproefde methode zijn de ‘Zes Denkhoeden’, ontwikkeld door Edward de Bono, een Britse psycholoog en arts. Dit is een middel om denkprocessen op een gedetailleerde en samenhangende manier te organiseren.
Iets wat nodig kan zijn om kokervisie te voorkomen van gelijkgestemden, maar ook als een team verdeeld is, de afzonderlijke deelnemers te helpen om zich in elkaars visies te verdiepen.


Betekenis Denkhoed

Een 'denkhoed' is een metafoor voor een manier van denken, welke voortkomt uit een bepaalde gemoedstoestand. Door figuurlijk één van de zes denkhoeden op te zetten, wordt iemand gedwongen om vanuit een ander perspectief naar een probleem, uitdaging of visie, te kijken. De Bono noemt dit lateraal denken. Door vanuit verschillende perspectieven een zaak te beoordelen, wordt een eenzijdige manier van denken uitgesloten en worden nieuwe inzichten gecreëerd. 


Welke kleur denkhoeden? 
Een uitleg over de zes denkhoeden

De Bono onderscheidt zes verschillende gemoedstoestanden die hieronder te vinden zijn:

Witte denkhoed

De WITTE HOED.... 

gaat over OBJECTIEF en ANALYTISCH denken op basis van feiten.
Het gaat om informatie die bekend of nodig is. 

KERNWOORDEN:
- Feiten
- Cijfers
- Informatie

VRAAG:
Wat weet ik en wat niet?


Rode denkhoed de Bono

De RODE HOED.... 

gaat over EMOTIONEEL en SPONTAAN denken op basis van intuïtie.
Het gaat om het benadrukken van de gevoelskant.

KERNWOORDEN:
- Gevoelens (positief en negatief)
- Onderbuik
- Emotie, niet ratio

VRAAG:
Hoe voel ik me hierbij, wat zegt mijn intuïtie mij?


Zwarte Denkhoed Edward de Bono

De ZWARTE HOED...

gaat over NEGATIEF en KRITISCH denken op basis van pessimisme.
Het gaat om benadrukken van gevaar en risico’s.

KERNWOORDEN:
- Advocaat van de duivel
- Zwaktes
- Bedreigingen
- Onmogelijkheden
- Beperkingen

VRAAG:
Pas op! Het kan hier gevaarlijk, moeilijk zijn.


Gele Denkhoed Abundant Life

De GELE HOED...

gaat over POSITIEF en CONSTRUCTIEF denken op basis van optimisme.
Het gaat om positieve punten die voordeel betekenen.

KERNWOORDEN:
- Kansen
- Mogelijkheden
- Positief

VRAAG:
Wat is goed en haalbaar in het idee?


Groene Denkhoed Sander van Dijk

De GROENE HOED...

gaat over CREATIEF en INNOVATIEF denken op basis van groei.

Het gaat om het benadrukken van (nieuwe) mogelijkheden.

KERNWOORDEN:
- Creativiteit
- Alternatieven
- ‘Out of the box’
- Veranderen, bewegen

VRAAG:
Hoe kan het anders?


Blauwe Denkhoed Sander van Dijk Abundant Life

De BLAUWE HOED...

gaat over BESCHOUWEND en CONTROLEREND denken op afstand.

Het gaat om het in de gaten houden van het ‘proces’.

KERNWOORDEN:
- Nieuwe invalshoeken
- Interessante perspectieven
- Dirigent van proces
- Evaluatie

VRAAG:
Hoe ver zijn we, wat is de volgende stap?

Zes Denkhoeden Workshop

Fotobijschrift: Teamtraining van Abundant Life


Wat kan Abundant Life aanbieden? 

+ Bieden van workshop/ trainingsdag.

Abundant Life kan een (Management) Team een training geven, waarin ingegaan wordt op effectief brainstormen en komen tot besluitvorming.
Trainer Sander van Dijk zal putten uit zijn eigen ervaringen van 15 jaar leidinggeven, waar nadenken over strategisch en tactisch beleid een belangrijk onderdeel was. Daarnaast zal hij belangrijke tools behandelen, waarvan de ‘Zes Denkhoeden’ de belangrijkste is.
Er zullen praktische handvatten en materialen worden meegegeven en er zal sprake zijn van een praktische training, waarin de stof eigen gemaakt kan worden.

(Onderwijs over de Denkhoeden zijn ook goed te combineren tijdens een Belbin Training waar bij elke Belbin Teamrol vaak ook een denkhoed hoort.)  
Aan het einde van de training is het (Management) Team klaar om voortaan zelf 'het brainstormen en komen tot besluitvorming op een hoger niveau' toe te passen.

6 denkhoeden Abundant Life

+ Bieden van gespreksleiding bij brainstorm.

Een andere optie is dat coach en trainer Sander van Dijk zelf langs komt als gespreksleider en coach voor het houden van een groepsdiscussie of brainstorm om te komen tot (nieuwe) visie en/of besluitvorming.

Aangetoond is dat het bij een complexe en soms ook emotionele casus, wijs is om een objectief iemand van buiten te laten komen, die een brainstorm kan begeleiden, zonder aan deze groepsdiscussie inhoudelijk bij te dragen. 

Door het inzetten van de ‘Zes Denkhoeden’ kan zo gekomen worden tot betere beslissingen. Hoe gaat zo’n brainstorm precies eruit zien?

 1. Allereerst zal er aandacht zijn voor de vraag: Wat is het doel van de dag, wat is het discussiepunt, waar moet over nagedacht worden.
 2. Stand van zaken: Wat is nu de stand van zaken? Waar staat het team? Welke keuzes zijn er al gemaakt? Waar liggen eventuele spanningen binnen het team?
 3. Uitleg over brainstormen, besluitvorming en de Zes Denkhoeden
 4. Aan de  slag met de Zes Denkhoeden, waarbij de coach de ‘blauwe denkhoed’ figuurlijk zal opzetten.
 5. Bij het laatste gedeelte wordt er gekeken of er een besluit genomen kan worden en hoe het Actieplan er op hoofdlijnen uit zou moeten zien.
 6. Evaluatie van de dag.
Zes Denkhoeden Workshop

Bijzonderheden Zes Denkhoeden training

 • Training wordt gegeven aan minimaal 4 teamleden
 • Training is interactief met theorie en veel praktijk
 • Doorgaans 1 dagdeel (tenzij het wordt gecombineerd met bijv. een Belbin teamtraining) 
 • Bekijk hier de tarieven voor een Zes Denkhoeden training