Stress verminderen

Vandaag de dag hebben veel mensen te maken met bovenmatige stress, wat tot burn-out en langdurige uitval kan leiden. Het is bij deze mensen zaak om preventief een stresscoach in te zetten. Stress verminderen is van belang, om de kans op bijvoorbeeld een opkomende burnout tegen te gaan. Door adequate begeleiding kan de levensvreugde weer terugkomen, wat zal maken dat de productiviteit zich herstelt en uitval uitblijft. Bij onze coaching is het onze doelstelling om mensen te helpen weer grip te krijgen op hun leven, om zo weer 'te surfen op de stressgolven.'


Golven horen bij de zee, zoals een bepaalde mate van stress bij ons leven hoort.
Gezonde spanning motiveert ons. Het daagt ons uit en maakt ons zelfs gelukkig. Maar net als bij golven, kan stress ook overweldigend en bedreigend worden.


stress verminderen

Inhoud stress coaching

Abundant Life is gecertificeerd om te werken met het ‘Persolog Stress Managementmodel’. Een prachtig instrument wat bijzonder veel inzicht geeft in de golf die ‘stress’ heet en de coachee leert van de stresscoach om te 'surfen', i.p.v. te 'verdrinken'. Hierdoor kan stress verminderen.

Via een meetinstrument worden de 19 meest voorkomende stressgebieden (zowel werk als privé) geanalyseerd  en in kaart gebracht in het stressrapport. Bij de stressgebieden die hoog scoren, wordt vervolgens gekeken hoe die stress precies inwerkt op de persoon (op gedachten, gevoelens, fysiek, enz.). Daarna wordt er uitgebreid gekeken hoe per stressgebied, de beste coping strategie toegepast kan worden om de stress te verminderen. De adviezen komen voort uit jarenlange wetenschappelijke studies en zijn zeer effectief. Tot slot wordt er met de stresscoach een realistisch actieplan opgezet. De insteek is om de veerkracht te verhogen, zodat de stressgolf bedwongen gaat worden en de stress vermindert.