Online teamtraining

Abundant Life heeft zich tijdens de  corona-tijd gespecialiseerd in het geven van online teamtrainingen.
We kregen veel aanvragen voor zo’n digitale teamtraining voor de thuiswerkers
We zijn van mening dat het van groot belang is, om altijd doorlopend te
investeren in je team.

Zeker als op afstand werken, of thuiswerken, steeds meer de norm wordt, komen er vragen op ons af hoe je als team toch met elkaar verbonden kan blijven. Thuiswerken kan maken dat de cohesie in het team verdwijnt. Dat je samen eilandjes binnen een organisatie wordt. De uitwerking daarvan kan zijn dat dit het vruchtbaar samenwerken binnen het team kan verstoren. Dat de binding met de missie en visie van de organisatie wat op de achtergrond kan geraken. Af en toe een online zoomvergadering met elkaar, is dan vaak niet genoeg.

Sommige bedrijven hebben medewerkers in heel Nederland zitten en vinden een online training daarom efficiënter. Zij zijn bezig met de vraag hoe de synergie ondanks het op afstand werken,  op peil kan blijven in het team.
Nee, niet ondanks nu, maar juist NU, zijn daarom de online teamtraining sessies van groot belang voor mensen die niet fysiek bij elkaar komen. We zijn op afstand, maar dat betekent niet dat we daarom niet meer verbonden zijn met elkaar.

Online Team training

Bovenstaand een afbeelding van trainer Sander van Dijk, tijdens een Belbin Training die online werd afgenomen via Zoom. De greenscreen zorgt voor dynamische projectie. 

Hoe ziet een online teamtraining eruit?

De voorbereiding met de opdrachtgever

We hebben ervaren dat JUIST bij de online teamtrainingen het van groot belang is om vooraf de kaders helder te krijgen. 
De trainer gaat in gesprek met de aanvrager, hoort de wensen en werkt een voorstel uit.
De opzet van de teamtraining wordt vervolgens doorgesproken.
De verschillende tijdsblokken zijn bij het voorstel ingevuld met de elementen uit de training.
Onze ervaring heeft laten zien dat het goed vooraf door bespreken van de teamtraining nodig is, omdat tijdens het videobellen toch blijkt dat het lastiger is (dan bij een offline, face to face meeting) een training  bij te sturen aan de wensen van de groep, tijdens de dag. 

Online-teamtraining

Hart-, Hoofd-, Hand Principe:  

Bij de digitale training gaan we uit van drie elementen die de sessie moet bevatten. 

Online workshop

Hoofd 
De online teamtraining moet elementen bevatten die een cognitieve uitdaging geeft. Met andere woorden: De hersenen worden geprikkeld om iets te leren. Er is dus sprake van een vorm van educatie en dat wordt overgedragen mondeling, door de trainer, maar ook via beeld, denk aan inzicht gevende plaatjes, Powerpoint, filmpjes, enz. Afhankelijk van de teamtraining of training kan er vooraf leerstof worden opgestuurd, wat gelezen kan worden.   

teambuilding online

Hart
Het hart, de emotionele wereld mag geraakt worden. De training moet boeiend zijn. Humor is daarin vaak een belangrijke kracht. Besef dat een dagdeel of twee dagdelen online bezig zijn, de nodige aandacht vergt. We vinden het belangrijk dat aan het einde van de dag, teams niet alleen veel geleerd hebben, maar ook met een glimlach hun laptop dicht kunnen doen. Dat er sprake is van hartconnectie met elkaar. Via digitale 'breakout rooms' (optie bij Zoom) is het mogelijk om samen in kleine groepen te connecten.   

Online teambuilding

Hand
De hand staat voor actie. Geregeld zullen er momenten in de training zijn dat de teamleden een opdracht moeten doen. Even naar buiten om een foto van iets te maken en die te delen. Een korte quiz waarop gereageerd mag worden. Interactie via beeldbellen moet zeker bij groepscommunicatie gekanaliseerd worden. Het werkt niet als iedereen door elkaar heen praat. Daarom wordt er vooraf goed nagedacht hoe "de hand" ruimte kan krijgen tijdens de online bijeenkomst.  


Welke teamtraining?

De specialisatie van Abundant Life ligt bij het inspireren van teams om beter samen te werken en te communiceren.  
Sander van Dijk, de hoofdtrainer van Abundant Life is zowel DISC- als Belbin specialist en uiteraard gecertificeerd en opgeleid. Welke online teamtraining activiteiten zijn er?

1. Online DISC training

Bij een online DISC-training, wordt voorafgaand aan de online training, de profielen van de deelnemers middels een gevalideerde vragenlijst opgenomen. Op de dag zelf wordt er uitleg gegeven over wat DISC is, hoe DISC toegepast kan worden, de betekenis van de kleuren en uiteraard wordt er gekeken naar de afzonderlijke DISC-profielen. 

Online DISC training

Het DISC-Profiel kent 4 gedragsstijlen die in beeld worden gebracht: Dominantie, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. De training is gericht op een stuk zelfkennis 

Het is mogelijk om voorafgaand of juist ná de online DISC teamtrainingsdag, individuele aandacht aan de teamleden te geven, door te focussen op het gedragsprofiel van de deelnemer. Uiteraard kan ook dit online. 

De toepassingsgebieden van DISC zijn: 

  • Samenwerken als team, door elkaars krachten en valkuilen te leren kennen,    
  • Leidinggeven vanuit kennis van het DISC-profiel (veelal voor MT en/of directie-leden),
  • Sales via DISC. Door jouw eigenschappen te kennen en het voorkeursgedrag van de klant te kunnen 'lezen'. 

Deze 3 bovenstaande gebieden, bevatten dus ook 3 verschillende trainingen. 


Online Belbin Workshop

2. Online Belbin training

De Belbin Teamrollen  zijn een prachtig instrument om als team elkaar beter te leren kennen. Bij een online Belbin teamtraining komen alle 9 teamrollen voorbij, welke je kan onderverdelen in denkrollen, actiegerichte rollen en sociale rollen.

Middels een gevalideerde vragenlijst van Interplace worden vooraf online, de Belbin rapporten van de afzonderlijke teamleden + het teamrapport opgemaakt. We hebben net als bij DISC, ook hier goede ervaring om vooraf of naderhand met de afzonderlijke deelnemers nog een online meeting te hebben, waar we verder tekst en uitleg geven over het Belbinrapport van de deelnemer. 

Belbin helpt in het beter samenwerken en verstaan van elkaar. Dat komt voort door op de hoogte te zijn van elkaars natuurlijke teamrollen en door bewustwording welke teamrollen niet bij je passen.   

Tijdens de digitale teamtraining wordt er ingezet op interactie en groepsopdrachten. Door ervarend leren, komen de afzonderlijke teamrollen tot leven. 


Online coaching 

Naast online teamtraining of teamtraining, richten wij ons ook op online coaching. Dit zijn dan doorgaans één op één sessies. We hebben diverse programma’s die zich bijvoorbeeld richten op groeien in leiderschap, sales en omgaan met stress.
Bijpassend onderwijs en opdrachten worden hiervoor gekozen. Geput wordt o.a. uit onderwijs van Stephen Covey, Ken Blanchard / Hennessy (situationeel leiderschap) en John Maxwell.  


Hybride trainingen (offline en online) 

Zijn er mensen in het team die graag aanwezig willen zijn? Maar misschien ook mensen die graag thuisblijven. Bijvoorbeeld omdat zij een zwakke gezondheid hebben, of omdat anders het team te groot is? 
Dan is het ook mogelijk om een 'hybride training' af te nemen. Op de locatie kan op 1.5 meter en voldoende ventilatie een teamtrainingssessies plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt deze sessie gefilmd en uitgezonden via zoom. Er is een moderator aanwezig die zorgdraagt voor de mensen op Zoom. Deze moderator is de schakel tussen de trainer en de online beeldbellers.   

Online Teamtraining

Het bovenstaande plaatje geeft een indruk van een hybride training. Deelnemers zitten in een goed geventileerde ruimte op afstand van 1.5 meter. Rechts van het projectiescherm, staat een TV waar Zoom opdraait, een geluidsman en moderator verzorgen te techniek. In dit geval waren er meer mensen mee aan het kijken via Zoom, dan het aantal mensen wat in de zaal was. Via goed verzorgde techniek waren de deelnemers online en offline met elkaar verbonden bij de teamtraining. 

Online trainen via Zoom, Teams, Hangouts, Skype, GoToMeeting, Slack… ?

Welke systeem werkt nu het best voor zo’n teamtraining online? We hebben met diverse systemen geëxperimenteerd, maar eigenlijk wint ZOOM het met vlag en wimpel van de andere aanbieders. Zoom werk stabiel, het werkt intuïtief en gebruiksvriendelijk. In vergelijking met de andere aanbieders is het ook veelzijdig qua mogelijkheden.  Zeker als er sprake is van een betaald account.

Zoom training

Abundant Life heeft dan ook gekozen voor een betaald abonnement bij Zoom, om zo kwalitatief de beste online trainingen te kunnen geven voor de thuiswerkers. Zoom is dan ook de  groeps-communicatiedienst die wij voor de online teamtraining aanbevelen.

Is Zoom wel veilig?

Die vraag is begrijpelijk. Velen ontdekte Zoom, toen corona uitbrak. Het werd gezien als het beste alternatief voor offline contact. Vele miljoenen mensen maakte hier wereldwijd gebruik van. Maar het bedrijf was hier niet klaar voor. Het was daar ook niet voor ontworpen. En snel werden er diverse datalekken gevonden.  Zoom heeft dit erkend en is hard aan het werk gegaan om het systeem veilig te maken. 

Er is nu geen reden meer om aan te nemen dat Zoom minder veilig zou zijn dan de andere aanbieders. Zoom had servers die liepen via China. Daar zijn ze mee gestopt. De data wordt nu versleuteld doorgestuurd, waarmee de kans op meeluisteraars nihil is. Klachten hoor je niet meer in de media. Besef ook dat Zoom als geen andere groepscommunicatiedienst, onder een vergrootglas terecht gekomen is.  De belangen voor Zoom om het predicaat veilig te zijn (en te blijven), is daarom groot.

Let op: Wat altijd belangrijk is, dat je de software download van de officiële aanbieder.  Of via de officiële appstores. Daarmee voorkom je spyware.  

We hopen duidelijkheid gegeven te hebben over de mogelijkheden bij Abundant Life om een online teamtraining te ontvangen. Er liggen uitgewerkte online teamtrainingen voor DISC en Belbin klaar. Maar Abundant Life werkt vraag gestuurd en wil graag afstemmen met de opdrachtgever hoe een online meeting er voor jouw bedrijf uit mag zien. Bekijk hier de tarieven voor de online ondersteuning bij de trainingen    

.